About

This is an example of a WordPress page, you could edit this to put information about yourself or your site so readers know where you are coming from. You can create as many pages like this one or sub-pages as you like and manage all of your content inside of WordPress.

8 responses

8 06 2007
Serban Constantinescu

What a wonderful synergism between my inability and His perfect ability!
To Him be the glory

Serban

2 10 2007
Barzilai en Dan

Varsta n-are importanta cand exista valoare!

12 06 2008
TOTUL PRIN HAR

Nu va suparati dar de unde sunteti? Poate editati aceasta pagina “About” ca sa aflam un pic mai mult despre cine sunteti? 😉

J. C. Hahne de la “Totul prin Har”

12 06 2008
Serban Constantinescu

Am venit din Bucuresti, acum 24 ani, locuiesc în Dallas-Texas si am kucrat ca Inginer la alimentarea cu apå potabila a orasului Dallas, In caliatate de credincios in Domnul Isus, m-am bucurat de pårtasie cu farii crestini dupå evanghelie, dar am avut si prieteni baptisti, penticostali si ostasi. In Dallas merg la Believers Chapel si må bucur så primesc invåtâturå din Scripturi, întemeiatå pe doctrina harului suveran al lui Dumnezeu.
Må bucurå contactul spiritual cu Dvs,

Serban Constantinescy

3 12 2008
Adrian Voicu

Am si eu nevoie de o adresa de email de a dumneavoastra pentru a va trimite fotografiile de la Conferinta.
Adrian

3 12 2008
heisable

Dragå Frate Adrian,
Adresa mea EM este constantiserban@att.net. God bless you

SC

7 02 2009
fischer1942

Mintuirea dusa pina la marginile Pamintului
Isaiah 49:6 El zice: “Este prea puþin lucru sã fii Robul Meu ca sã ridici seminþiile lui Iacov si sã aduci înapoi rãmãsitele lui Israel. De aceea, te pun sã fii Lumina neamurilor, ca sã duci mântuirea pânã la marginile pãmântului.

Isaiah 49:6 And he said, It is a light thing that thou shouldest be my servant to raise up the tribes of Jacob, and to restore the preserved of Israel: I will also give thee for a light to the Gentiles, that thou mayest be my salvation unto the end of the earth.

Isaia il vede pe Domnul Hristos care avea sa vina peste aproximativ 500 de ani.Scriptura trebuie vazuta (Inteleasa)la modul spiritual.Si ca Israel, din punct de vedere spiritual, este Biserica Domnului Hristos.

Vom vedea dece mintuirea trebuie dusa pina la marginile pamintului.In ev dupa Matei avem explicatia care ne poate ajuta sa intelegem correct Cuvintul Lui Dumnezeu cu privire la –(mintuirea pina la marginile pamintului)-.

Si legat de aceasta, vom vedea si in ev. dupa Ioan care este cauza ca evangelia sa ajunga pina la marginile pamintului.

Matthew 13:37 El le-a rãspuns: “Cel ce seamãnã sãmânþa bunã, este Fiul omului.

38 tarina este lumea, sãmânta bunã sunt fiii Împãrãiei; neghina sunt fiii Celui rãu.

Citim mai jos Matthew 13:44 Împãrãtia cerurilor se mai aseamãnã cu o comoarã ascunsã într-o tarinã. Omul care o gãseºte, o ascunde; si, de bucuria ei, se duce si vinde tot ce are, si cumpãrã tarina aceea.

Si acum sa vedem in ev dupa Ioan, ce la determinat pe Dumnezeu sa rascumpere tarina(lumea) de supt dominatia celui rau. Citim ca in tarina este o comoara.

In lume sint ascunsi copii lui Dumnezeu. Ei sint risipiti in lume si Mintuitorul a venit ca sa-I adune intrun singur trup.El nu putea sa-I aduna daca nu mai intii nu platea pretul rascumparari.Stapinul este Dumnezeu, Iata dece cumpara intreaga tarina.Citim cu privire la aceasta comoar(copii lui Dumnezeu risipiti in tarina in lume).

John 11:52 si nu numai pentru neamul acela, ci si ca sã adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiti.

Intelegem noi care a fost motivul de al trimite pe Domnul Hristos in lume? Sa adune pe copii lui Dumnezeu intrun singur trup.

John Balarie

Februarie-7-2009

8 02 2009
Serban Constantinescu

Stimate Frate Ion.
Må bucurå comentariul Dvs. Ati formulat foarte bine câ mântuirea lucratå de Dumnezeu prin Domnul Isus a dezvåluit rostul Intrupårii, a trårii în lume, a Jertfirii, învierii si glorificårii scumpului nodtru Mântuitor pr påmânt. Ce frumoaså consecintâ a acestei lucråri: El adunå pe toti copiii lui Dumnezeu, într-un singur trup. Biserica lui Christos este o realitate pretioaså si este un mare privilegiu så facå cineva parte din Bisericâ. Da, este un privilegiu, dar si o råspundere: fiecare credincios sau credincioaså, ca mådular al Biserici trebue så fie un mesager al harului lui Dumnezeu, care asteaptå pe Domnul lui sau al ei, så vinå iarasi
Cu dragoste în El, Serban Constantinescu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: