Ce este credința (1)

25 05 2020

CE ESTE CREDINȚA (din notele lui Bănel Constantinescu)

  1. Ascultarea de glasul Duhului lui Dumnezeu

-Matei 22: 42-45 Ce credeţi voi despre Hristos? Al cui fiu este?” “Al lui David”, I-au răspuns ei. Şi Isus le-a zis: “Cum atunci David, fiind insuflat de Duhul, Îl numeşte Domn, când zice: “Domnul a zis Domnului Meu: “Şezi la dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale”? Deci dacă David Îl numeşte Domn, cum este El fiul lui?”

2. Mulțumire față de dragostea lui Dumnezeu 

-2 Corinteni 9: 15 Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul Lui nespus de mare!

3. Gustul pentru lucrarea lui Dumnezeu 

-1 Petru 2: 2-3   şi, ca nişte prunci născuţi de curând, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să creşteţi spre mântuire, dacă aţi gustat în adevăr că bun este Domnul.

4. Primirea darului lui Dumnezeu 

Apocalipsa 22: 17 Şi Duhul şi Mireasa zic: “Vino!”, şi cine aude să zică: “Vino!”, şi celui ce îi este sete să vină; cine vrea să ia apa vieţii fără plată!

5. Îndreptarea privirii spre îndurarea lui Dumnezeu

Ioan 1:29 A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el şi a zis: “Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii

6. Neputința noastră înlăturată de puterea lui Dumnezeu

Marcu 5:27-28   A auzit vorbindu-se despre Isus, a venit pe dinapoi prin mulţime şi s-a atins de haina Lui. Căci îşi zicea ea: “Dacă aş putea doar să mă ating de haina Lui, mă voi tămădui.

7. Încrederea deplină în Dumnezeu

1 Timotei 4:10 Noi muncim, în adevăr, şi ne luptăm, pentru că ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel Viu, care este Mântuitorul tuturor oamenilor, şi mai ales al celor credincioşi.

(Adaptare după Adevărul Creștin 1940)

Teodor Popescu – Lucrarea minunată a Domnului Isus

25 05 2020

Un credincios a fost întrebat odată cum s-a întors la Dumnezeu. Acela a răspuns “N-am căutat și am găsit, iar ceea ce am găsit nici nu mi-am închipuit că există”.  Aceasta este experiența tuturor credincioșilor. Că ceilalți nu pricep, nu este de mirare. Dar cei născuți din nou nu încetează să se minuneze de harul lui Dumnezeu care face cu niște păcătoși lucrări așa de minunate. Domnul  îți mută inima în altă parte. (Teodor Popescu). 

Ravi Zacharias

25 05 2020

Man rejects God not because of intellectual demands nor scarcity of evidence, but a moral resistance that refuses to admit his need for God.

Ravi Zacharias

Omul nu Îl respinge pe Dumnezeu din cerințe intelectuale, nici din lipsă de evidență, ci printr-o rezistență morală care refuză să accepte nevoia de Dumnezeu. 

Ravi Zacharias 

Când nu mai am putere – o cantare minunată

19 05 2020

Când nu mai am putere,

să merg pe sfânta-Ţi cale,

Tu să mă tragi Isuse,

pe urma urmei Tale.

       Refren: 

       Să mă tragi, să mă tragi după Tine,

       să mă tragi, o, Isuse mereu,

       să mă tragi, să mă tragi după Tine,

       Să mă tragi chiar și când nu vreau eu.

 

Când focul suferinţei

îmi seac-a mea răbdare,

Tu să mă tragi Isuse,

spre Tine cu-ndurare.

 

Când moartă mi-e dorinţa

de dulcea Ta povaţă,

Tu să mă tragi spre Tine,

şi iar să-mi dai viață.

 

Când duhul îndoielii

Îmi macină fiinţa,

Tu să mă tragi spre Tine

şi să-mi măreşti credinţa.

Să nu mă laşi Stăpâne

în mlaştina căderii,

ci să mă tragi spre Tine,

Izvorul mângâierii.

Căci numai Tu-mi ştii starea,

Tu mă cunoşti mai bine,

chiar peste-a mea voinţă,

Tu să mă tragi spre Tine.

 

Şi-n alipirea dulce,

la sânu-ţi de iubire,

s-atrag pe toţi, Isuse,

c-aici e mântuire

Nicolae Moldoveanu

Cântările Harului, 64