Parintilor, Urmati pilda lui Dumnezeu!

30 09 2009

Pårintilor, urmati pilda lui Dumnezeu!

                        La Efeseni 5:1 credinciosii gåsesc  un îndemn cuprinzåtor: “Urmati dar pilda lui Dumnezeu, ca niste copii preaiubiti. Tråiti în dragoste!”  Este un îndemn cuprinzåtor, pentru cå este un îndemn cu adreså în primul rând generalå, dar în acelas timp si cu o adreså particularå.   Adresa generalå îi include pe toti credinciosii: fiecare credincios, fiecare credincioaså trebue så fie imspirati în vietuirea zilnicå, de pilda desåvârsirilor lui Dumnezeu. Adresa particularå (sau specialå) se referå la un grup special de credinciosi, la tatii din familiile crestine care sunt chemati så-L urmeze pe Cel ce este Tatål Suprem, pe Cel ce este  Singurul Tatå Desåvårsit..  El este numit de Iacov în epistola lui la cap. 1:14 “Cel de la care vine orice lucru bun si orice  dar desåvârsit; El este Pårintele luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbra de mutare”.  Evident, este vorba despre Dumnezeu-Tatål.  Tatål dintr-o familie crestinå este chemat så urmeze pilda lui Dumnezeu-Tatål.

      Cu alte cuvinte, tatii credinciosi Il au de urmat, Il au de imitat pe Cel ce este Modelul Desåvârsit de Tatå, pe Tatål Ceresc.  Ce minunate si ce bogate sunt caracterizårile lui Dumnezeu-Tatål în Intâia Epistolå a lui Ioan. La capitolele 4, v. 8 si 16 este scris: “Dumnezeu este Dragoste”.   Este de notat: nu se spune Dumnezeu iubeste, ci Dumnezeu este Dragoste.  Ce înseamnå asta?  Inseamnå cå absolut tot ce face Dumnezeu pentru copiii Såi este dragoste: creatia lui Dumnezeu este dragoste, providenta Lui este dragoste, mântirea lui Dumnezeu este dragoste, planurile vesnice ale lui Dumnezeu sunt dragoste, revelatia generalå a lui Dumnezeu este dragoste, întelepciunea lui Dumnezeu este dragoste.   Dumnezeu este sursa dragostei, continutul dragostei, promotorul dragostei si biruinta finalå a dragostei.  Ce påtrunzâtoare  sunt cuvintele de la 1 Corinteni 13:8:“Dragostea nu va pieri niciodatå.”   Pentru cå Vesnicul Dumnezeu nu va pieri niciodatå, dragostea nu va pieri niciodatå.

      In lumina acestor consideratiuni, o întrebare: Este tot ceea ce facem noi ca tati – o aråtare a dragostei?  Este ea o dragoste imspiratå si luminatå, activizatå de dragostea lui Dumnezeu?  Sunt faptele noastre, cuvintele noastre, atitudinile, reactiile noastre manifeståri ale dragodtei?  Oare iesirilr nervoase, contazicerile, ridicårile de ton sunt compatibile cu dragostea? Simt copiii nostri cåldura dragostei noastre? Sunt copiii nostri încålzit de cåldura afectiunii dintre pårinti?  Un aspect important de retinut este cå disciplina lui Dumnezeu, fie cea preventivå, fie cea corectivå, aratatå fatå de copiii lui credinciosi este totdeauna un atribut al dragostei: asa trebuie så fie si modul în care un pårinte credincios, un tatå credincios îsi disciplineazå copiii.

      Venirea la Domnl Isus a copiilor de credinciosi este o sârbåtoare a familiei si a adunårii, este o biruintå a dragostei, o biruintâ a lui Dumnezeu care e Dragoste.

      La 1 Ioan 1:5 se spune I cå “Dumnezeu este luminå si în El nu este întunerec”.   Dumnezeu este Originatorul luminii fizice; In acelas timp El este “Parintele luminilor sprituale.  Fårå El, omul este în întunerec. Ce profound este întunerecul spiritual.  Oamenii gândesc påcatul, iubesc påcatul, tråiesc påcatul, propagå påcatul.  Numai Dumnezeu, prin Domnul Isus Christos poate så înfrângå întunerecul si så facå luminå.  Asa cum creatia lumii fizice a începu cu zicerea lui Dumnezeu, tot asa orice viatå spiritualå îsi are obârsia în Dumnezeu care zice, ca în prima pagina a Bibliei:

Sâ fie luminå!”

     Tatål si alåturi de el mama credincioaså sunt chemati så arate celor din jur, si în primul rånd copiilor lumina lui Dumnezeu, cu alte cuvinte, puritatea si sfintenia lui Dumneze, printr-o purtare sfântå ai evlavioaså, potrivitå cu învåtåtura Scripturii.  Asa cum tatål se stråduieste så aducå hrana trupeascå în familie, el aduce si hrana de sus care vine prin cunoasterea si tråirea Biblie.  Tatål credincios împreunâ cu sotia lui credincioaså deschid  înaintea copiilor Cuvântul lui Dumnezeu, despre care Pslmul 119:8 vorbeste astfel: “Cum îsi va tinea tânårul curatå cårarea? Indreptându-se dupå Cuvântul Tåu.”  Domnul Isus este Darul dragostei Tatålui (Ioan 3:16) si Lumina lumii {Ioan 8:12) – El este Mântuitorul.  Credinciosii, ca unii care L-au primit pe Domnul Isus sunt purtåtori ai Domnului Isus Christos: sunt cristofori.  In acest fel ei urmeazâ pida lui Dumnezeu Tatål, cåci despre El a zis Dumnezeu: “Acesta este Fiul Meu preiubit în care Imi gåsesc  plåcerea.” (Matei 3:17)

                                                                  Serban Constantinescu