Parintii credinciosi

18 08 2009

Coltul Pårintilor

 

Privilegiile si råspunderile pårintilor credinciosi

 Mi se pare de folos så fie dezbåtute, pe scurt, probleme pe care le ridicå cresterea copiilor în familiile crestine.  Ce important este ca pårintii så priveascå cu toatâ seriozitatea îndemnul dat de Scripturå de a creste copiii “în mustrarea  si învâtåtura Domnului” (Efeseni 6:4).

    Este posibil, ca, sub presiunea lumii care ne înconjoarå, o  asemenea preocupare så parå unora – depåsitå,nepracticå; si, totusi, cât de important este sâ aducem suflete la Christos, dintr-o lume plinå de pâcat si de mecredintå !.  Am dori ca dezbaterea propuså så stimuleze exercitiile spirituale ale pårintilor credinciosi, în preocuparea lor sustinutå de a aduce copiii dåruti lor de Dumnezeu, la cunostinta personalå a Domnului Isus ca Mântuitor si Domn, ca Model vrednic de urmat si de pretuit.  Desigur, este o încercare umilå, pe care o încredintåm Celui ce este sursa oricårei binecuvântåri.

    Calitatea de pårinti este, poate, cel mai ìnsemnat rol pe care îl poate detine un cuplu cåsåtorit,  binecuvântat de Domnul cu copii.  Pårintii trebuie så facå din casa familialå, un loc în care copiii învatå ascultarea, stima, respectful, consideratia, smerenia, hårnicia/

    In caliate de credinciosi, tatål si mama – ca pårinti- trebuie så promoveze centralitatea si proeminenta Domnului Isus Christos, gloria Lui perfecta, drepturile absolute ale Lui cu privire la tot ce se petrece ìn casa pårintilor crestini.  Tatål este chemat sâ desfâsoare înaintea copiilor inima Tatålui ceresc: dragostea Lui nemårginitå si dreptul Lui de a fi ascultat în totul.  In felul acesta, copilul poate ìntelege cum lucreazå Tatål ceresc cu copiii Såi.  O asemenea întelegere poate face ca inima copilului så fie biruitå de iubure Tatålui ceresc si så rezulte în aducerea copiilor la Domnul Isus, prin întoarcerea la Dumnezeu.

     A fi pårinte credincios este un privilegiu.  La Psalmul 127:3 este scris: “Iatå, copiii sunt o mostenire de la Domnul.  Rodul pântecelor sunt o råsplatå de la El.”   Sunt binecuvântati cei care – prin lucrarea Duhului Sfânt- capåtå bucuria de a avea pe copiii lor,  ca pe o mostenire vesnicå, prin calitatea de copii ai lui Dumnezeu, mostenitori ai cerului.  Råsplata de la Domnul prin copiii credinciosi se referå la bucuriile unei pârtåsii sfinte de familie si la continuitatea armoniei dintre generatii în familia credintei 

      Asa  cum Isaac n-a fost dåruit prin hazard lui Avraam ci a fost o prefigurarea a “semintei lui Avraam (care era Christos) (Galateni 3:16), tot asa. în famila crestinului, niciun copil nu vine întâmplåtor

      A fi pårinte credincios însemneazå si o råspundere.  Parintii credinciosi trebuie så-L arate necurmat în vietile lor pe Dumnezeu,  prin vorbirea lor, “plinå de har, dreaså cu sare”, prin purtarea lor  sfånta si evlavioaså “asteptând si gråbind venirea Domnului”, printr-o viatå de relatii care Il onoreazå pe Dumnezeu,  prin aråtarea constantå si evidentå a dragostei fråtesti.

      Copiii vin în familiile crestine potrivit cu planul lui Dumnezeu, plan potrivit cåruia “toate lucrurile lucreazå împreunå spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu”.  Rapunderea credinciosilor, inclusive a pårintilor crestini, esta ca, iubind  pe Dumnezeu sâ-si facå copiii sensibili la dragostea Lui, ca så se lase cuceriti de aceastå Dragoste

      Serban Constatinescu