Slåvitul Mântuitor (1)

12 04 2009

“In nimeni altul nu este mântuire, cåci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor, prin care trebuie så fim mântuiti (Fapte 4:12)

O întâmplare

Se spune cå învåtåtorul  de la o scoalå duminicalå, a cerut micutilor ei elevi så råspundå pe scurt la o întrebare: “Cine este Isus? Multe råspunsuri frumoase s-au primit…Copiii au spus despre blândetea si despre bunåtatea Lui, despre minunile pa care le-a f6cut, despre cuvintele Lui pline de putere. Si, într-adevår, este minunat ca chiar si copilasii så syi cât mai multe despre Domnul Isus. Totusi, nota cea mai mare a primit-o o fetitå care a  dat un råspuns forte scurt, dar precis: “Domnul Isus este Mântuitorul meu”.  Ce mult am ddori ca tot mai multi citittori ai acestei note så poatå råspunde ca si acea fetitå: Domnul Isus este Mântuitorul meu.  Ce ìnseamnå asta? Inseamnå: Il cunosc pe Domnul Isus ca pe Mântuitorul meu, personal.

     Cunoasterea ca Mântuitor personal a Domnului Isus are o însemnåtate esentialå: nu pentru cå aduce o notå bunå, ci pentru cå, aceastå cunoastere are efecte vesnice.

   Texte care spun cå Domnul Isus este Mântuitorul.

Matei 1:21  Ea va naste ub Fiu si-i vei pune numele Isus pentru cå va mântui pe poporul Lui de pâcatele Sale. De fapt, “Isus” este transliterarea cuvântului ebraic “Iosua” care ìnseamnå “Dumnezeul cel Vesnic este Mântuitor”.  La Luca 2:11 este scris cu prilejul nasterii Domnului “Aståzi, ìn ceataea lui David, vi s-a nåscut un Mântuitor, care este Christos, Domnul. ”  Samaritenii care crezuserå în Isus, îi spuneau femeii samaritence la Ion 4:42: “Stim cå acesta este într-adevå Christosul, Mântuitorul lumii,  La 1 Timotei 1:15 Apostolul Pavel scrie: “O, adevårat si cu totul vrednic de primit este  cuvântul  care zice : Isus Christos a venit în lume ca så mântuiascå pe cei påcåtosi, dintre care cel dintâi sunt eu.”  La 2 Timotei 1 :10 este scris: “Mântuitorul nostru, Isus Christos, care a nimicit moartea si a adus la luminå viata si neputrezirea prin Evanghelie.”, iar la Tit 2:13, Domnul nostru este numit: “Marele nostru Dumnezeu si mântuitor, Isus Christos.”

       Este un mare privilegiu pentru cineva care, dånd crezare Evangheliei, stie cå are în Domnului Isus Christos pe Mântuitorul såu personal.  El  poate cânta:

     Mântuitorul meu, si Domnul meu,

     Tu esti Pâstorul meu cel Bun

     Da! Cel mai bun.

    Paste-må Tu

    In pasuni verzi,

    Cålåuzeste-må:

    Apa vietii

    Då-mi  Tu, mereu, mereu! 

 

 

Cartea Rut despre Råscumpårare

8 04 2009

“Atunci, Boaz a zis båtrânilor si întregului popor:  Voi sunteti martori azi cå am cump|rat din mâna lui Naomi tot ce era al lui Elimelec, al lui Chilom si al lui Mahlon si cå mi-am cumpårat, de asemenea, de sotie pe Rut, moabita”  (Rut 4:9-10).

1.   O råscumpårare minunatå în Cartea Rut

In Boaz, råscumpåråtorul din Cartea Rut, putem decoperi o impresionantå prefigurare a scumpului nostru Råscumpåråtor, Domnul Isus Christos.  Rut, moabita, norå a lui Naomi, råmaså våduvå, fiind credincioaså Dumnezeului lui Israel, s-a dovedit credincioaså si fatå de soacra ei.

Istorisirea începe cu o foamete.  Elimelec ( evr. Dumnezeu este Impårat) si Naomi (evr. Plåcutå) påråsesc din pricina foametei Betleemul (evr. Casa Pâinii) si merg în tara Moabului, o tarå pågânå.  Sotul lui Naomi si cei doi fii ai ei, Mahlon (evr. Bolnav) si Chilion (evr.  Doborît de Amåråciune) mor în tara Moabului.  Naomi de hotåreste så se întoarcå în tara ei.  Numele familiei din jurul lui Naomi prezintå, în chip profetic starea tristå cunoscutå de Israelul necredincios în istoria lui: împråstiat printre Neamuri în lume si experimentând pierdere dureroaså dupå pierdere dureroaså, întristare dupå întristare,  Naomi îsi pierduse întreaga avere si se întorce în Israel “cu mâinile goale”.  Una dintre nurori a råmas în Moab, dar Rut s-a hotårît så nu se despartå de soacra ei, astfel cå a ajuns în Betleem.  Acolo, Rut era cea care o sustine pe Naomi prin munca ei: de aceea, a deveni “culegåtoare de spice” în holdele de pe câmpiile uui bårbat bogat si puternuc, Boaz, care s-a dovedit a fi rudå cu Naomi.  Aflând conditia tristå în care se afla Naomi, ca o dezmostenitå, Boaz a plåtit pretul råscumpårårii.  Aceasta înså însemna si obligatia ca Rut så fie sotia lui Boaz.  Prin aceasta, numele lui Naomi si al lui Elimelec erau påstarte în Israel.  Boaz o iubea pe Rut, iar råscumpârarea fåcutå de el împlinea o cerintå a iubirii.  Din cåsåtoria lui Boaz cu Rut a iesit un båiat, nepotul lui Naomi, båiat care a devenit bunicul Impåratului David care domnit peste întreg poporul evreu.

Istoria lui Boaz si Rut si credinciosia lui Rut fatå de Naomi, soacra ei este  instructivå atât sub aspect moral si prophetic, cât si sub aspect spiritual.

2.      Coordonate morale si spirituale ale råscumpårårii   Istorisirea din Cartea Rut ne oferå importante lectii morale si spirituale,  Iatå una din lectiile de seamå: Credinta în Dumnezeul viu si adevårat då stabilitate vietii de familie. Trebuie så recunoastem cå tråim vremuri în care relatiile familiale sunt de multe ori greu lovote de nesupunere, neîntelegeri, lipså de dragoste,  Acolo unde existå credintå realå în Dumnezeu, acolo credinta conduce la afectiune, unind inimile.  Un al doilea gând: tânåra credincioaså Rut a fost binecuvântare pentru soacra ei vârstnicå, greu lovitå de încercåri.  Este o mare binecuvântare personalå, o binecuvântare pentru cei apropiati ai nostri, ca din tinerete cineva så-I fi dat viata Dumnezeului celui Viu.  Din acest motiv adresåm un apel fierbinte, cålduros celor tineri care citesc aceste rânduri, îndemnându-I så-I fie credinciosi Domnului Isus.

Din punct de vedere dispensational , Naomi (Plåcutå) devenitå Mara (Amåråciune) simbolizeazå pe poporul Israel, care îsi recunoaste conditia dureroaså în care se aflå, sub disciplina cârmuirii lui Dumnezeu.  Boaz (care înseamnå “In El este putere”) Il simbolizeazå pe Domnul Isus Christos cel Inviat, iar Rut pe credinciosii în Christos dintre Neamuri si care se bucurå cu cei mântuiti prin har din Israel de Christosul înviat si înåltat.  Credinciosii în Christos dintre Evrei si Neamuri alcåtuiesc Biserica, Mireasa cereascå a Domnului Isus Christos.

O lectie spiritualå prezentarea råscumpårårii lui Rut de cåtre Boaz este strålucirea Råscumpåråtorului.  El are un Nume strålucit.  Boaz înseamnå “In El este putere”.  Cu acest nume Adevåratul Boaz (Domnul Isus) Se dezvåluie ca un Råscumpåråtor Desåvârsit.  Râscumpårarea înfåptuita de Domnul Isus a satisfåcut depli cerintele dreptåtii lui Dumnzeu.  Actul råscumpårårii schimbå în mod radical pozitia råscumpåratului: cel råscumpårat nu mai este rob ci este deplin liber.  De ce?  In eliberarea celui råscumpårat este angajatå atotputernicia Celui al cårui nume înseamnå “In El este putere”. Ce mare privilegiu, ce fericire så avem un Råscumpåråtor Atotputernic.

3.      Chipul lui Boaz si lectiile spirituale oferite de Adevåratul Boaz.       

Boaz era bogat: el era numit “bogatul din Betleem.  El avea un ogor, avea slujitori,  detinea mijloacele materiale ca så le råscumpere pe Naomi si pe Rut, era stimat la portile cetåtii.  Pentru credinciosii în Domnul Isus Christos, este demn de retinu si demn de a-si hrani sufletele cu “bogåtiile nepåtrunse ale lui Christos” (Efeseni 3:8).  Apostolul Pavel scrie astfel: “Da! mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toti sfintii, mi-a fost dat harul så vestesc Neamurilor bogåtiile nepåtrunse ale lui Christos”.  Christos este atât de bogat, încât poate så acopere orice nevoie spiritualå a unui suflet sau a unei adunåri de oameni credinciosi.  El este bogat în iertarae fårå platå pe care poate oferi oricårui pâcåtos care crede în El,  bogat în bucuria  al cårei izvor este El, bogat în pacea pe care o oferå El din belsug în inima credinciosilor Lui, bogat în întelepciunea care vine prin Cuvântul Lui, în comuniunea cu El, bogat, nesfårsit de bogat în mângâiere si în învioare, în sfintenie, în smerenie, în dragoste, în ascultare

In sfârsit, Domnul nostru este bogat în slavå.  Dumnezeu L-a înåltat nespus de mult si I-a dat un Nume care este mai presus de orice nume, pentru ca, în Numele lui Isus så se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe påmântt  si de sub pâmânt, si orice limbå så mårturiseascå, spre slava lui Dumnezeu-Tatål cå Isus Christos este Domnul” (Filipeni 2:9-11). “El este chipul Dumnezeului Celui Nevåzut, Cel Intâi Nåscut din toatå zidireq, pentru cå prin El au fost fåcute toate lucrurile care sunt în ceruri si pe påmânt, fie scaune de domnii, fie dregåtorii, fie domnii,  fie ståpâniri: toate au fost fåcute prin El si pentru E”l.  (Coloseni 1:15-17)…”Câci Dumnezeu a voit ca toatå plinåtatea så locuiascå în El si så împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe påmântc cât si ce este în ceruri, fåcând pace prin sângele Crucii Lui” (Coloseni 1:19-20).

Pruncul umil nåscut în Betleem a devenit “bogatul din Betleem”.  El a primit de la Dumnezeu suprematia universalå, si prin viata Lui perfectå si prin Jertfa Sa, care L-a glorificat pe Tatål si îi mântuieste pe påcåtosi, S-a aråta depli vrednic aceastå bogåtie de slavå de nedescris.  Este drept, acum slava Lui paote fi ascunså pentru multi,  sub valul sumbru al påcatului.  Cerul, înså, cunoaste slava Lui, iar råscumpåratii Lui contemplå cu ochii credintei slava Domnului Isus Christos, asteptånd starae fericitå când vor fi cu El în vesnicia fårå sfârsit.  Ce bucurie så stii cå ai un Råscumpåråtor atat de bogat si cå El va da din slava Lui bogatå råscumpåratilor Lui!

Un credincios privind la såråcia spiritualå în care se aflå în prezent unii credinciosi, exclama:  Ce råscumpåråtor bogat si ce råscumpårati såraci. De ce asta?  Pentru cå nu luåm din bogåtiile care ne sunt puse la dispozitie cu generozitaea harului.  La 2 Petru 1:3-9 se spun aceste cuvinte: “Dumnezeiasca Lui putere ne-a dåruit tot ce priveste viata si evlavia, prin cunoastrea celui ce ne-a chemat prin slava si puterea Lui, prin care El ne-a dat fågåduinteleLui nespus de mari si scumpe, ca prin ele så vå faceti pårtasi firii dumnezeiesti, dupå ce ati fugit de stricåciune care este în lume, prin pofte. De aceea, dati-vå si voi toate silintele så uniti cu crdinta voastrå

Fapta, cu fapta cunostina, cu cunostinta întrânare, cu înfrânarea råbdarea, cu råbdarea evaalvia, cu evlavia dragosta de frati, cu dragostea de frati ibirea de oameni, Cåci dacå aveti bin belsug aceste lucruri în voi, elel nu vå vor låsa så fiti nici lenesi, nici neroditori în ceea ce priveste deplina cunostintå a Domnului nostru Isus Christos,”.

Un Råscumpåråtor bogat ne-a dåruit totul în ceea ce priveste viata

noastrå spiritualå.  Din ceea ce ne-a dåruit El, putem uni într-u månunchi virtutile vietii crestine, ca unii care avem o fire nouå, divinå. Astfel, putem cunoaste mai bine, mai deplin pe Domnul nostru si bogåtiile Lui nepåtrunse.  De ce este såråcie spiritualå în viata credinciosilor sau a adunårilor?  Pentru cå nu apelåm la Cel ce ne dåruie totul, ci vrem så tråim viat spirituale cu resurse proprii, cånd stim cât de limitate, cât de ineffective sut resusele noastre proprii.  Numele  “Boaz” ne spune cå “In El este Putere, cu alte cuvinte cå El poate totul.   Faptul cå El dåruieste totul ne spune cå El are totul!  Iubiti frati, så întindem mâna credintei, så primim din bogåtiile Lui nepåtrunse pentru viata spiritualå, inclusive pentru croirea  de relatii fråtesti potrivite cu gândul lui Dumnezeu.

4.      Secerisul are un “Domn”

Pentru lucråtorii ogoarelor aratul, semånatul, udatul, plivitul – presupun effort, dar seceratul înseamnå bucurie.  Boaz a fost Domnul secerisului de pe ogorul lui, dar Domnul Isus, Råscumpåråtorul de la Golgota, El Adevåratul Boaz este Domnul suveran al secerisului produs de rodirea vestirii evangheliei harului lui Dumnezeu.  Poate esti seceråtor sau seceråtoare în ogorul Adevåratului Boaz.  Ce însemnat lucru så stii cå nu tu, nu omul este Domn în aceastå lucrare.  Cel ce strange roadele în hambarul Såu este Råscumpåråtorul.  Nu obosi în a semåna, a uda, a plivi.  Dacå esti chemat så seceri împreunå cu Mântuitorul, acesta este un privilegiul, dar Domnul secerisului râmâne totdauna numai El.

      El e Domn, El e Domn:

El din morti înviat si este Domn;

Toti se vor pleca si-or mårturisi

       Isus Christos e Domn!

Pentru Rut, culegåtoare de spice pe ogorul lui Boaz, o consecinta minunatå a råscumpårårii a fost unirea intimå a ei cu bogatul din Betleem.  Toti cei råscmpårati  datoritå Jertfei Domnului Isus Christos, fac parte din Biserica, care este Mireasa Domnului Isus Christos, adevåratul Boaz.

Unirea cu  Christos a credincuisilir care alcåtuiesc Biserica (Adunarea) este în mod larg si multi-lsteral prezenatå de Scrpturå

         unirea judicialå – în procesul de îndreptåtie (1 Corinteni  1:30  –      unirea moralå cu Christos:  Romani 6:6

         unirea spirtual|å: Romani 8:1-2

         unirea organica:  Christos Capul; Biserica – Trupul (Efeseni 4:11-15)

         unirea maritalå: Efeseni 1:22 si 23;  

     Ce pretios este Råscumpåråtorul,  ce valoare infinita are rådcumpårarea.   Iubite cititor, o ai?  Esti invitat la Domnul Isus: primeste mântuirea Lui, începe o viatå nouå cu El, chiar acum.

      Cei care L-au primit pe Christos sunt indemnati så nu uite niciodatå cå El ne-a rascumpårat cu pretul sângelui Lui si ne cheamå så tråim în sfintenie asteptånd ca Mirele så vinå så-Si ia Mireasa ca s-o ducå în casa Tatålui, în cåminul scump al celor råscumpårati

 

Serban Constantinescu

Obârsia Divinå a Råscumpårårii

4 04 2009

      In exprimarea curentå, råscumpårarea înseamnå reposedarea unei persoane sau a unui lucru, dupå ce a fost instråinat de la proprietarul initial.  In sens biblic, “råscumpårarea” însemneazå eliberarea unui om de sub robia påcatului, a lumii si a Celui Råu.  Evident, eliberarea de robia spiritualå – asa cum este robia påcatului si a necredintei, implicå puteri care depåsesc cu mult capacitatea umanå de actiune:  omul nu se poate dezrobi de sub tirania påcatului.  Unul din numele lui Dumnezeu din Vechiul Testament este Iehova-Gaal care înseamnå Dumnezeu este Råscumpåråtorul.  In contextul biblic singurul apt så råscumpere pe cei robiti de påcate este Dumnezeu.  La Exodul 6:6 Dumnezeu adresându-Se poporului Israel îi spune:  “Eu sunt Domnul, Eu vå voi izbåvi de muncile cu care vå apaså Egiptenii, vå voi råscumpåra din robia lor si vå voi scåpa cu brat întins.” Numai Dumnezeu a putut så elibereze pe Israel din robia egipteanå.  Tot astfel, aståzi, El poate elibera pe cei ce sunt sub robia Egiptului lumii acesteia. El face asta prin Domnul Isus Christos, care potrivit cu Isaia 53:1  este “bratul Domnului” sau conform lui Exodul 6:6 este “bratul întins al Domnului”.

     In istoriile biblice despre råscumpårare sunt douå caracteristici de remacat:  a.  pretul råscumpårârii (acest pret este atât de mare încåt omul însusi nu-l poate acoperi: este nevoie de un råscumpåråtor) b. efectul råscumpårårii (ea conferå eliberare totalå, reabilitare totalå).   In Exodul 12 putem vedea cu toatå claritatea cå eliberarea lui Israel de sub robia egipteanå a fost “råscumpårare prin sângele Mielului”.   Ceea ce i-a deosebit pe evrei de egipteni, n-a fost superioritatea moralå ci faptul cå evreii au fost sub adåpostul sângelui Mielului Pascal sacrificat.  Mielul råscumpåråtor prefigura pe Acela despre care Ioan Botezåtorul mårturisea: “Iatå Mielul lui Dumnezeu, care ridicå påcatul lumii” (Ioan 1:29). Da! Este o prefigurare a Jertfei de la Golgota, unde Domnul Isus Christos Si-a dat sângele Lui cel sfânt, ca så ne råscumpere pe noi.  Pretul råscumpårårii credinciosilor din vremea harului este sângele Domnului Isus    Christos.  Råscumpårarea este råspunsul lui Dumnezeu la conditia de rob a omului: rob al påcatului, al lumii ca sistem protivnic lui Dumnezeu, si, în ultimå instantå, al Celui Råu.  Cine crede în Domnul Isus este eliberat de aceste robii, el sau ea sunt deplin eliberati în Christos.  Råscumpårarea merge mânâ în mânå cu mântuirea, cåci mântuirea este råspunsul lui Dumnezeu la conditia de pâcåtos pierdut a omului.   Råscumpårarea ca si mântuirea sunt aråtåri ale harului lui Dumnezeu.

     Izvorul råscumpårårii este inima plinå de dragoste a lui Dumnezeu. La Golgota s-a aråtat infinita iubire a lui Dumnezeu pentu påcåtosi.  De aceea påcåtosii mântuiti cântå:

      El (Chrisos) e-a mea råscumpårare:

      Datoria mi-a plåtit,

      Si la El, sus, cu-ndurare,

     Un locas mi-a pregåtit.

Serban Constantimescu

Domnul Isus, Råscumpåråtorul

2 04 2009

Semnificatia termenului scripturistic “råscumpårare”.

“Cåci, stiti  cå nu cu lucruri pierioare, cu argint sau cu aur ati fost råscumpårati din felul desert de vietuire pe care îl mosteniseråti de la pårintii vostrici cu sångele scump al lui Isus, Muelul fårå cusur su fUå prihanå” (1 Petru 1:18-19).   “Christos a fost fåcut de Dumnezeu pentru noi Intelepciune, Neprihånire, Sfintire si Råscumpårare”.  (1 Cor. 1:30),   “In El (Christos) avem råscumpårarea, prin sångele Lui”.  (Efeseni 1:7).

   Este spre folosul nostru spiritual så întelegem ce înseamnå în Biblie cuvåntul “råscumpårare”  si, astfel, så putem afla: cine este råscumpåråtorul, care este pretul råscumpårårii, cine sunt cei råscumpårati, care sunt efectele în viata de fecare zi, a faptului cå cineva este råscumpårat în sensul prezentat de Biblie.  Sunt putine cårti în Biblie care så nu se refere la subiecrul råscumpårårii.  De pildå, în cartea Iov, una dintre cele mai vechi cårti din compunerea Bibliei, sunt spuse utmåtoarele vuvinte, exprimate de Iov în conditii deosebit de grele: “Stiu cå Råscumpåråtorul meu este viu si cå Se va ridica la urmå pe pâmânt.  Chair dacå mi s-ar nimici pielea si cchira dacå nu voi mai abea carne, voi vedea, totusi, pe DumnezeuL Il voi vedea si îmi va fi binevoitor; ochii mei Il vor vedea, nu ai altcuiva.  Sufletul meu tânjeste de dorul acests înlåuntrul meu” (Iov 19:25-27).  De unde stia Iov un asemenea lucru? De ce îl stia asa de limpede cu multe milenii în urmå cånd omulmodern aproape nu stie ce însemneazå, din punct de vedere spiritual “råscumpårarea”?  In acea vreme, Iov bu avea revelatia biblicå, cum o avem noi aståzi, dar Insusu Dumnezeu i se revelas, asa cum i s-a rvelatt lui Noe, Enoh, lui Avraam, lui Moise si altor oameni ai credintei.  “Stiu cå Råscumpåråtorul meu este viu”…Ce pretioaså stiintåStiu spune despre siguranta pe care un råscumpårat care îsi cunoaste Råscumpåråtorul.  Posesivul “meu” spune despre o legåturå personalå de viatå cu cel ce singur este apt så råscumpere.  Ce minunat sunå pentru un om, o fiintå påcåtoaså expresia aceasta:  Råscumpåråtorul sau Mântuitorul meu!  Ce nevoie absolutå avem så stim cå este un Mântuitor si oricine crede în El poate så spunå “El este Mântuitorul si Råscumpåråtorul si Mântuitorul meu.  Din citatul din Iov, reiese cå Dumnezeu era råscumpåråtorul  lui iar sin cele trei texte de la începutul aceste note, rezultå cå în prezenta vreme de har. Mântuitorul si Råscumpåråtorul este Domnul Isus Christos.  Il cunosti si Dta în acestå caliate, iubite cititor?