Ratiunea iluminata de revelatia divinå si Treimea

17 12 2008

    Logica sånåtoaså este acea logicå întemeiatå  pe ratiune iluminatå de revelatia divinå.  O asemenea logicå gåseste valide valide. demne de påstrat în inimå mårturiile Sfintelor Scripturi cu privire la Intreitul Unicul Dumnezeu.  Conceptul trinitarian este izvorît din revelatia divinå, care dezvoltå o logicå sânåtoasaså.

     Concordanta dintre atributul Eternitåtii Absolute a lui Dumnezeu  si  declaratia Scripturii “Dumnezeu este Dragoste” (care defineste un aspect important al esentei lui Dumnezeu) nu poate fi confirmatå decât considerând conceptul trinitarian.  Dacå am considera cå Dumnezeu este Dragoste doar prntru creatia Sa, atunci Dragostes a avut un început în timp. dar Dumnezeu este Dragoste, înseamnå o dragoste care poartå atributele Lui Dumnezeu, deci este o dragoste vesnicå, eternå. Obiectul vesnic al Dragostei lui Dumnezeu a fost, dinainte de creatie, dinainte de întemeierea lumii, o Persoanå Divinå: Domnul Isus Christos,  Iatå ce spune El în rugåciunea Lui cåtre Tatål“Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii“. Dumnezeu îi iubeste pe mântuitii Lui, pentru cå eu au fost salvati  prin Christos si crezând în El, au cåpâtat “dreptul de copii ai lui Dumnezeu,” (Ioan 1:12).  Si, totusi, ce important pentru noi credinciosii:  Dumnezeu ne iubeste cu o iubire vesnicâ pentru cå “Tatål iubeste pe Fiul” din vesnicii. 

Intruparea Domnului Isus (Dumnezeu- Fiul),  ca Dumnezeu Adevårat si ca Om adevårat n-ar fi fost posibilå fårå realitatea cå, la timpul hotårît de Tatål, “Maria s-a aflat îsårcinatâ de la (Dumnezeu) Duhul Sfânt (Matei 1:18).  Dumnezeirea si umanitatea Domnului Isus Christoa facut posibilå mântuirea pâcåtosilor:  ca om, Christos cel nevinovat a fost Inlocuitorul pe Cruce al pâcâtosului, dar ca Dumnezeu Vesnic, El a devenit  Substitutul unei mari multimi de påcåtosi, Substitutul tuturor celor pe care a binevoit Dumnezeu så-i mântuiascå prin harul Såu,

Lucrarea de mântuire prin Christos ajunge la inima pâcâtosului pierdut prin Duhul Sfânt care cålåuzeste pe crestinii sâ vesteascå Evanghelia, så cheme la Christos sufletele pierdute.  Duhul Sfânt deschid inimile påcåtosilor pentru a-L primi pe Mântuitorul.  Doctrina Treimii este o puternicâ afirmare a atotputerniciei lui Dumnezeu de a mântui.

     Dumnezeu pe Insusi Fiul Såu ne-a dat,

     Pentru Tatål ne-a råscumpårat;

    Azi, El ne priveste în Isus Christos,

   Curåtiti si slobozi de pâcat! 

   Serban Constantinescu