Inchinarea adevåratå si Sfânta Treime

14 12 2008

Intrega Treime Divinå este implicatå în închinarea adevåratå.  La Isaia 6:1-3 stå scris:…”L-am våzut pe Domnul sezând pe un tron înalt si ridicat, iar poalele Lui umpleau templul. Serafimii ståteau de-asupra Lui, fiecare având sase aripi, cu douå îsi acopereau fata, cu douå picioarele si cu douå zbiurau.  Si unul striga cåtre altul zicând: Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul ostirilor, tot pâmântul este plin de gloria Lui.”  Comentatori cu autoritate ai Bibliei considerå cå întreita repetare a atributului “sfânt” reflectå o confirmare clarå a realitåtii existentei vesnice a Intreit Unicului Dumnezeu.  Cu alte cuvinte, Dumnezeu-Tatål este sfânt, Dumnezeu-Fiul este Sfânt, Duhul lui Dumnezeu este sfânt.  Este o sfintenie superlativå, o sfintenie absolutå specificâ fiecarei Persoane a Treimii Divine.  Afirmatia “tot pâmântul este plin de gloria Lui” ne conferå o viziune cosmicå, potrivit cåreia mântuirea lui Dumnezeu prin Christos si judecata lui Dumnezeu se conjugå pentru a confirma înaintea cerului si a påmântului cå Dumnezeu este Dragoste mântuitoare, dar în judecatå, Dumnezeu este sfintenie desåvârsitå.  Jertfa de la Golgota a Fiului lui Dumnezeu reveleazå în mod strålucit atat Dragostea lui Dumnezeu, cât si Sfintenia Lui Desåvårsitå.

      Chiar în practica curenta a rugåciunii credinciosilor, Domnul Isus le spune ucenicilor, cu privire la perioada când ei aveau så fie pecetluiti cu Duhul Sfânt: “Adevårat, adevårat vå spun câ orice veti cere de la Tatål în Numele Meu, vå va da.”  Este o frumoaså descriere a rugåciunii credinciosilor pecetluiti cu Duhul Sfânt: ei cer Tatålui, în Numele Domnului Isus Christos.  O asemenea rugåciune exprimå armonia perfectå dintre Persoanele Treimii Divine.  “In Numele Domnului Isus” ne reaminteste slujba continuâ de Mare Preot a Mântuitorului la Tatål ci certitudine eficientei mijlocirii Lui pentru cei mântuiti prin Christos.  Romani 10:8-13 sugereazå si rugåciuni ale credinciosilor adesate câtre Domnul Isus, dar este o dulceatå spiritualå demn de afi gustatå, cånd copilul Lui Dumnezeu se adreseazå Tatålui, cu apelarivul “Ava” adicå “Tatå”.

      Textul de la Efeseni 6:18 sunå astfel:”Faceti în toatå vremea prin Duhul tot felul de rugåciuni si cereri.  Veghiati la aceasta cu stråruintå si rugâciune pentru toti sfintii.”    Acest text conduce la o întelegere însemnatå: avem nevoie de cålåuzirea Duhului Sfânt în viata noastrå de rugåciune.  De remarcat cå  îndemnul nu sunå “Faceti din când în când”, ci “faceti în toatå vremea”.

     Rugåciunea, închinarea, adorarea sun atestate de Scripturå ca mijloace de exersare a pârtâsiei noastre cu Intreit Unicul Dumnezeu.  Domnul så ne ajute så practicåm zi de zi acest binecuvântat ezercitiu spiritual.

    Cântecul scris de fratele Niculitå se încheie cu versul:

       Si-Ti-aduc a multumirii foare rarå

      Revårsând  întreaga inimii comoarå,

       Din potirul sfânt al rugåciunii  plin,

      Sfânt al rugåciunii plin.

Intrebrea este: Cât e de plin?

 

Serban Constantinesc

Advertisement