Lucrarile Dumnezeirii. lucrari ale Treimii Sfinte

11 12 2008

Atat VT cat si NT atesta ca Intreaga Treime Divinå a particioat si participå la infåptuirea planului lui Dumnezeu.  In general, creatia – este atribuitå lui Dumnezeu – Tatål.  La Psalmul 102:25 este scris: “Tu ai întemeiat în vechime pâmântul si cerurile sunt lucrarea mâinilot Tale.”.  Dar Coloseni 1;16 se spune cå cerurile si pâmântul au fost fåcute prin Dumnezeu-Fiul, prin Domnul Isus Christos: “Prin El (Christos) au fost fâcute toate lucrurile care sun în ceruri si pe pâmânt, cele våzute si cele nevåzute.”  La Geneza  1:2, când este descriså “Facerea lumii” se spune “Si Duhul lui Dumnezeu Se misca pe de-asupra apelor”, atestându-se participarea Duhului Sfânt la lucrarea divinå a Creatiei,  Conlucrarea dintre Persoanele Treimi reiese în .  chip limpede din textul de la Isaia  40:10-14.  La v. 10 se spune: “Iatå, vine cu putere si porunceste cu btatul Lui.  La Isaia 53 Christos este “bratul Domnului”, deci Domnul (Dumnezeu- Tatål, opereazå prin Bratul Lui).  Dar la v. 12 se pune o întrebare: “Cine a masurat apele, cine a mâsurat cerurile cu palma? Cine a strâns tårâna pâmântului într-o treime de måsurå? Cine a cântårit muntii cu cântaul si dealurile cu cumpâna? Apoi la v. 13: “Cine a cercetat Duhul Domnului si L-a luminat cu sfaturile  lui?”  Evident, în creatiune au fost la lucru Dumnezeu, Brstul Lui si Duhul Lui: intr-um cuvânt, Intreit Unicul Dumnezeu

Facerea omului este opera Intrit Unicului Dumnezeu’  Geneza 2:7 spune cå “Dumnezeu -Tatål a fâcut pe om din tårâna påmântului””  In acelas timp, Coloseni 1:16 spune cå “nimic din ceea ce a fost fâcut, n-a fost fåcut fårå El” deci Christos a fost cu-participant la facerea omului,  In acekas timp Iov soune: “Duhul lui Dumnezeu m-a fâcut si suflarea Celui Atotputernic mi-a dat viatå” (Iov 33:4).

Crucificare Domnului Isus a reprezentat voia Tatålui: “Domnul a gåsit cu cle så-l zdrobeascå prin suferintå” (Isaia 53:10);  Dumnezeu-Fiul a primit ca bunå voia Tatålui.  “Totusi, faca-se nu voia Mea ci voia Ta”.  Evrei 9:14 atestå cå “Hristos, prin Duhul cel Vesnic S-a adus pe Sine ca jertfå fårå patå lui Dumnezeu.” Ce minunat a lcrat Sumnezeirea ca så ne ofere în Domnul Isus Christos Jertfa salvatoare!.

    Si Invierea este opera Treimii Divine. La Fapte 2:24 citim cå “pe Christos, Dumnezeu (Tatål) L-a înviat din morti, dslegându-I legåturile mortii.”  In acelas timp, Domnul Isus, Dumnezeu-Fiul, spune la Ioan 1o:17-18 :  “Nimeni nu-Mi ia viata cu sila ci o dau de la Mine Insumi; am putere s-o dau si am putere s-o iau iar iaråsi.”  Iar “Duhul Sfinteniei a dovedit cu putere cå Christos era Fiul lui Dumnezeu, prin învierea mortilor” (Romani 1:4). Sunt multe si atotcuprinzåtoare exemple care aratå cå Persoanele Treimii Divine conlucreazå pentru împlinirea unicei voi a lui Dumnezeu.  O exemplificare amplå este preambulul epistolei cåtre Efeseni (Efeseni 1:3-14.

       Preambulul epistolei cåtre Efeseni începe co o doxologie::  “Binecuvântat så fie Dumnezeu, Tatål Domului nostru Isus Christos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântåsi duhovnicesti în Christos.” (v. 3).  Sunt apoi listate binecuvântårile date, în chip specific de Dumnezeu Tatål, de Domnul Isus Christos, de Duhul Sfânt. Iata, dar binecuvântårile primite de la Dumnezeu Tatål:  * alegerea imainte de întemeierea lumii ca så fim sfinti;  *rânduirea mai dinainte în dragoste potrivit cu buna plåcere a voiei Sale (ca manifestare a suveranitåtii lui Dumnezeu.   Rezultatul:  “Så slujim de laudå harului Såu.”  (v. 4-6).   Sunt apoi prezentate uimitoarele, måretele binecuvantåri venite prin Christos:  *  rascumpararea , iertarea påcatelor , *bogåtiile harului Såu,  * revelarea tainei voii lui Dumnezeu, * unirea cu Christos,  *vesnica mostenire.  Rezultatul: “Sâ slujim de laudå slavei Sale (v. 7-12) 

Binecuvântarea Duhului Sfânt  înseamnâ * pecetluirea celor ce au crezut în Isus.  Pecetia Duhului Sfânt este semnul divin al apartnentei lui Dumnezeu si * arvuna mostenirii pe care o da dumnezeu celor rascumpårati prin Christos .  Rezulatul: spre lauda slavei Sale (v. 12); v. 13 si 14.  Mântuirea lui Dumnezeu este opera armonioasa a Treimii Divine,  Ce incurajaor så stim cå mântuitii prin Christos slujesc de laudå Intreit Unicului Dumnezeu.

Serban Constantinescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

te