Dovezi cu privire la Doctrina Treimii (NT).

9 12 2008

Noul Testament adânceste si accentueazå mai puternic doctrina Sfintei Treimi, întrucât relatårile nou-testamentale au ca punct central Persona si lucraerea Domnului Isus Christos, Dumnezeu-Adevårat si Om adevårat, din vesnicie Fiul lui Dumnezeu.  Vom urmåri în Noul Testament cåteva directii de cåpetenie sub care putem întelege si este dezvoltatå doctrina Sfintei Treimi:  a.  Numele lui Dumnezeu   b.  Atributele lui Dumnezeu   c.  Lucrårile lui Dumnezeu      d,  Inchinarea cåtre Dumnezeu.

a.  Numele lui Dumnezeu

Tatål este numit Dumnezeu:  Tatål nostru care estei în ceruri, sfinteascå-Se Numele Tåu…Câci a Ta este Impåråtia si piterea si slava, ìn veci, Amin (Matei 6:9,13)

Fiul (Christos) este numit Dumnezeu: La început ers Cuvântul si Cuvântul era cu Dumnezeu si Cuvântul era Dumnezeu (Ioan  1:1); Din el (Israel) a iesit, dupå  trup Christosul, care este Dumnezeu,binecuvântat în veci (Romani 9:5);  Asteptând fericita noastrå nådejde si aråtarea slavei Marelui nostru Dumnezeu si Mântuitor, Isus Christos. (Tit 2:13;  El (Christos) este Dumnezeul Adevårat si viata vesnicå (1 Ioan 5:20).

Duhul Sfânt este numit Dumnezeu     “Anania, pentru ce ti-a umplut Satana inima ca så minti pe Duhul Sfânt? N-ai mintit pe oameni ci pe Dumnezeu (Fapte 5:3-9); Cåci Domnul este Duhul si unde este Duhul Domnului este libertate.  (2 Corinteni 3:17).

    Marea însårcinare, datå de Domnul Isus Christos ucenicilor înainte de înåltarea Lui la cer subliniazå doctrina Treimii.  El a spus: “Duceti-va si faceti ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatålui si al Fiului si al Duhului Sfânt.

    La Matei 3:16-17. este limpede ca atunci când Domnul nostru a fost botezat de Ioan Botezåtorul, au participat toate Persoanele Treimii Divine. 

b.   Atributele lui Dumnezeu sunt specifice fiecårei Persoane a Treimii Divine.  Dumnezeu este vesnic, dar fiecare Persoanå a Sfintei Treimi este vesnicå.    La Psalmul 9o: 2, în Psalmul lui Moise, autorul adresându-se lui Dumnezeu-Tatål Ii spune: “Din vesnicie în vesnicie, Tu esti Dumnezeu!”  Despre Domnul Isus Christos (Dumnezeu-Fiul), profetul Mica spune: “Din tine, Beteeme, va iesi Cel ce va domni în Israel si a cårui obârsie este din timpuri stråvechi, din zilele vesniciei   Despre El, la Apoc. 1:8 se spune: “Eu sunt alfa si omega, Cel ce este,   Cel ce era, Cel ce vine, Cel Atoputernic.”  Evrei 9:14 spune despre Dumnezeu Duhul Sfânt cå este vesnic.  “Christos, prin Duhul cel Vesnic S-a adus pe Sine Insusi Jertfå fårå patå lui Dumnezeu.”

    Un alt atribut al dumnezeirii este  omniprezenta.

Fiind prezent oriund, Dumnezeu-Tatål poate så påzeascå, prin credintå pe orice copil al Lui,  de aceea, la  1 Petru 1:5,  li se spune credinciosilor: “Voi sunteti   pazit i   de puterea lui Dumnezeu, prin credintå.”  La rândul Såu, Domnul Isus Christos, Dumnezeu-Fiul le spune ucenicilor la Ioan 14: 23 “Noi vom veni la ei (la cei credinciosi) si vom locui împreunå cu ei”, iar la Matei 18:20 “Cåci acolo unde sunt doisau trei adunati in Numele Meu sunt si Eu în mijlocul lor.”    Dumnezeu-Duhul Sfânt este de asemenea omniprezent.  La Romani 15:19 se aratå cå El era prezent cu Pavel oriunde era trimes så râspândeascå Evanghelia..

     Sunt texte care confirmâ atotputenicia lui Dumnezeu-Tatâl, a Domnului Isus Christos a Duhului Sfânt (Ps. 91:1; 2 Timotei 1:12; Evrei 2:4; sfintenia desavârsitå a Petsoanelor Sfintei Treimi (Apoc, 15:4; Fapte 3:4; Romani 1:4).

   c.  Lucrårile lui Dumnezeu sunt lucrari armonios conlucrate de Treime Divina,  Creatia, Providenta,  Mantuirea,  Planul Vecilor. Invierea si Viata, Slava toate arata ca “Tatål a întemeiat pâmântul si cerurile sunt lucrarea mâinilor Lui (Psalmul 102:25; cå toate au fost create prin Chrisos, atât cele di ceruri cåt si cele de pe pâmânt våzute si nevåzute  (Coloseni 1:16).  Si ce însemnat cå minunea rgenerårii, a nasterii de sus, a nasterii din nou, este lucrarea Duhukui Sf-nt, cum a spus Domnul Isus în convorbirea cu Nicodim (Ioan 3:3-8).

      Sunt multiple alte evidente care subliniaza adevårul câ atat VT cât si NT soun cu toatå claritaea despre Interit Unicul Dumnezeu, despre Dumnezeu-Tatål, despre Dumnezeu – Fiul si despre Dumnezeu Duhul Sfânt

Serban Constantinescu

Advertisement