Dovezi cu privire la Doctrina Treimii (VT)

7 12 2008

Dovezile esentiale cu privire la doctrina Treimii sunt mårturiile Cuvântului lui Dumnezeu sau REVELATIA BIBLICA , revelatia divinå,  Vom începe cu revelatia Vechiului Testament,

Primul verset din Biblie spune:  La început, Dmnezeu a fåcut cerurile si pâmântul. “Dumnezeu” în Geneza 1:1  este redat cu cuvântul Elohim care Il desemneazå pe Creatorul Universului, cu un nume unic exprimat printr-un substantiv cu semnificatie colectivå sau pluralå.  Intr-o exprimare româneascå, am putea spune:  “La început Dumnezeirea a fåcut cerurile si  påmântul.”  Scopul primar al Vechiului Testament a fost era acela de a accentua unicitatea lui Dumnezeu, în contrast cu politeismul lumii pâgâne, relivând, totusi o pluralitate (mai precis o trinitate) de persoane divine, care formeazâ împreunå o Dumnezeire Unicå.

     Psalmul 2  vorbeste despre Dumnezeu – Fiul, pe care Il desemneazå ca pe Unsul (Christosul), pe Fiul si pe Impåratul.  Acest psalm se încheie cu un îndemn la adorare, formulat într-un mod deosebit de miscåtor: “Sarutati-L pe Fiul ca så nu se mânie!”.   Vesetul 7 din acest psalm se redå un fragment dintr-o convorbire a Tatålui cu Fiul,  “Tu esti Fiul Meu, astâzi Te-am nåscut”.  Ca Dumnezeu, Fiul este fårâ început, dar El este în mod etern generat din Tatål, ca Dumnezeu Fiul, care împlineste în chip desåvârsit voia Tatålui, fapt pentru care Dumnezeu Isi gåseste toatå plâcerea în El,

       Aråtarile lui Dumnezeu-Fiul înainte de întrupare sunt descrise în Vechiul Testament cu expresia “Ingerul Domnului”.  Erau, în fapt, teofanii, sau mai specific, christofanii.   La Geneza 16:7-13, Ingerul Domnului îi apare lui Agar. A gåsit-o lângå un izvor de apâ din desert, pe drumul care suce la Sur. El i-a zis:  “Agar, roaba Sarei, de unde vii si unde te duc?  Ea araspuns:  “Fug de fatza ståoânei mele, Sarai.  Ingerul Domnului i-a zis: Intoarce-te la ståpâna ta si supune-te sub mâna ei.  Iti voi înmulti foarte mult sâmânta si ea va fi atât de mare la  numër, cå nu va pute fi mâsuatå.   La Geneza 22:15-18, Ingerul Domnului apare cånd Avraam îl aducea jertfå pe Isaac.  Ce frumoaså încheiere a episodului: Ingerul Domnului îl cheamå pe Avraam din ceruri su-i spune: “Pe Mine însumi zice Domnul, pentru câ ai fåcut lucrul aceste si n-ai crutat pe fiul tåu, pe singurul tåu fiu, de aceea te voi binecuvânta foarte mult si-ti voi inmulti foarte mult sâmânta.”

    La Geneza 31:11-13 Ingerul Domnului Se recomandâ pe Sine “Eu sunt Dumnezeul din Betel”.  La Judecåtori 6:11, Ingerul Domnului se manifestå ca o Persoanå care face oarte din Dumnezeire.  Aceastå Dumnezeire este subliniatå si la Judecåtori 2:1-5.  “El a zis: Eu v-am scos din Egipt, v-am dus  în ttara aceasta si v-am spus: Niciodatå nu voi rupe legâmântul Meu cu voi.”   

    La Isaia 6:3  repetara de trei ori a cuvântului “sfânt”.  Un Singur Dumnezeu dar tri persoane dumnezeiesti reies si din 2 Samuel 23:2-3.  La Eclesiastul 12:1 este versetul:  “Adu-ti aminte de Fâcåtorul Tåu”  termenul original folosit era Elohim – formå colectivå, care atestå unicitatea Dumnezeirii, manifestå în cele Trei Perspane Divine: Tatål,  F iul si Duhul Sfânt.  Duhul Sfânt este mentionat la Geeza 1:  “Si Duhul lui Dumnezeu plutea pe de-asupra  apelor”.

     Da.  Vechiul Tetament atestå clar, explicit câ exista un INTREIT – UNIC DUMNEZEU,  Noul Testament , vom vedea, cu ajutorul Domnului, atesta acelas adevar.

 

Serban Constantinescu

Advertisement