Ratiunea iluminata de revelatia divinå si Treimea

17 12 2008

    Logica sånåtoaså este acea logicå întemeiatå  pe ratiune iluminatå de revelatia divinå.  O asemenea logicå gåseste valide valide. demne de påstrat în inimå mårturiile Sfintelor Scripturi cu privire la Intreitul Unicul Dumnezeu.  Conceptul trinitarian este izvorît din revelatia divinå, care dezvoltå o logicå sânåtoasaså.

     Concordanta dintre atributul Eternitåtii Absolute a lui Dumnezeu  si  declaratia Scripturii “Dumnezeu este Dragoste” (care defineste un aspect important al esentei lui Dumnezeu) nu poate fi confirmatå decât considerând conceptul trinitarian.  Dacå am considera cå Dumnezeu este Dragoste doar prntru creatia Sa, atunci Dragostes a avut un început în timp. dar Dumnezeu este Dragoste, înseamnå o dragoste care poartå atributele Lui Dumnezeu, deci este o dragoste vesnicå, eternå. Obiectul vesnic al Dragostei lui Dumnezeu a fost, dinainte de creatie, dinainte de întemeierea lumii, o Persoanå Divinå: Domnul Isus Christos,  Iatå ce spune El în rugåciunea Lui cåtre Tatål“Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii“. Dumnezeu îi iubeste pe mântuitii Lui, pentru cå eu au fost salvati  prin Christos si crezând în El, au cåpâtat “dreptul de copii ai lui Dumnezeu,” (Ioan 1:12).  Si, totusi, ce important pentru noi credinciosii:  Dumnezeu ne iubeste cu o iubire vesnicâ pentru cå “Tatål iubeste pe Fiul” din vesnicii. 

Intruparea Domnului Isus (Dumnezeu- Fiul),  ca Dumnezeu Adevårat si ca Om adevårat n-ar fi fost posibilå fårå realitatea cå, la timpul hotårît de Tatål, “Maria s-a aflat îsårcinatâ de la (Dumnezeu) Duhul Sfânt (Matei 1:18).  Dumnezeirea si umanitatea Domnului Isus Christoa facut posibilå mântuirea pâcåtosilor:  ca om, Christos cel nevinovat a fost Inlocuitorul pe Cruce al pâcâtosului, dar ca Dumnezeu Vesnic, El a devenit  Substitutul unei mari multimi de påcåtosi, Substitutul tuturor celor pe care a binevoit Dumnezeu så-i mântuiascå prin harul Såu,

Lucrarea de mântuire prin Christos ajunge la inima pâcâtosului pierdut prin Duhul Sfânt care cålåuzeste pe crestinii sâ vesteascå Evanghelia, så cheme la Christos sufletele pierdute.  Duhul Sfânt deschid inimile påcåtosilor pentru a-L primi pe Mântuitorul.  Doctrina Treimii este o puternicâ afirmare a atotputerniciei lui Dumnezeu de a mântui.

     Dumnezeu pe Insusi Fiul Såu ne-a dat,

     Pentru Tatål ne-a råscumpårat;

    Azi, El ne priveste în Isus Christos,

   Curåtiti si slobozi de pâcat! 

   Serban Constantinescu

Inchinarea adevåratå si Sfânta Treime

14 12 2008

Intrega Treime Divinå este implicatå în închinarea adevåratå.  La Isaia 6:1-3 stå scris:…”L-am våzut pe Domnul sezând pe un tron înalt si ridicat, iar poalele Lui umpleau templul. Serafimii ståteau de-asupra Lui, fiecare având sase aripi, cu douå îsi acopereau fata, cu douå picioarele si cu douå zbiurau.  Si unul striga cåtre altul zicând: Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul ostirilor, tot pâmântul este plin de gloria Lui.”  Comentatori cu autoritate ai Bibliei considerå cå întreita repetare a atributului “sfânt” reflectå o confirmare clarå a realitåtii existentei vesnice a Intreit Unicului Dumnezeu.  Cu alte cuvinte, Dumnezeu-Tatål este sfânt, Dumnezeu-Fiul este Sfânt, Duhul lui Dumnezeu este sfânt.  Este o sfintenie superlativå, o sfintenie absolutå specificâ fiecarei Persoane a Treimii Divine.  Afirmatia “tot pâmântul este plin de gloria Lui” ne conferå o viziune cosmicå, potrivit cåreia mântuirea lui Dumnezeu prin Christos si judecata lui Dumnezeu se conjugå pentru a confirma înaintea cerului si a påmântului cå Dumnezeu este Dragoste mântuitoare, dar în judecatå, Dumnezeu este sfintenie desåvârsitå.  Jertfa de la Golgota a Fiului lui Dumnezeu reveleazå în mod strålucit atat Dragostea lui Dumnezeu, cât si Sfintenia Lui Desåvårsitå.

      Chiar în practica curenta a rugåciunii credinciosilor, Domnul Isus le spune ucenicilor, cu privire la perioada când ei aveau så fie pecetluiti cu Duhul Sfânt: “Adevårat, adevårat vå spun câ orice veti cere de la Tatål în Numele Meu, vå va da.”  Este o frumoaså descriere a rugåciunii credinciosilor pecetluiti cu Duhul Sfânt: ei cer Tatålui, în Numele Domnului Isus Christos.  O asemenea rugåciune exprimå armonia perfectå dintre Persoanele Treimii Divine.  “In Numele Domnului Isus” ne reaminteste slujba continuâ de Mare Preot a Mântuitorului la Tatål ci certitudine eficientei mijlocirii Lui pentru cei mântuiti prin Christos.  Romani 10:8-13 sugereazå si rugåciuni ale credinciosilor adesate câtre Domnul Isus, dar este o dulceatå spiritualå demn de afi gustatå, cånd copilul Lui Dumnezeu se adreseazå Tatålui, cu apelarivul “Ava” adicå “Tatå”.

      Textul de la Efeseni 6:18 sunå astfel:”Faceti în toatå vremea prin Duhul tot felul de rugåciuni si cereri.  Veghiati la aceasta cu stråruintå si rugâciune pentru toti sfintii.”    Acest text conduce la o întelegere însemnatå: avem nevoie de cålåuzirea Duhului Sfânt în viata noastrå de rugåciune.  De remarcat cå  îndemnul nu sunå “Faceti din când în când”, ci “faceti în toatå vremea”.

     Rugåciunea, închinarea, adorarea sun atestate de Scripturå ca mijloace de exersare a pârtâsiei noastre cu Intreit Unicul Dumnezeu.  Domnul så ne ajute så practicåm zi de zi acest binecuvântat ezercitiu spiritual.

    Cântecul scris de fratele Niculitå se încheie cu versul:

       Si-Ti-aduc a multumirii foare rarå

      Revårsând  întreaga inimii comoarå,

       Din potirul sfânt al rugåciunii  plin,

      Sfânt al rugåciunii plin.

Intrebrea este: Cât e de plin?

 

Serban Constantinesc

Lucrarile Dumnezeirii. lucrari ale Treimii Sfinte

11 12 2008

Atat VT cat si NT atesta ca Intreaga Treime Divinå a particioat si participå la infåptuirea planului lui Dumnezeu.  In general, creatia – este atribuitå lui Dumnezeu – Tatål.  La Psalmul 102:25 este scris: “Tu ai întemeiat în vechime pâmântul si cerurile sunt lucrarea mâinilot Tale.”.  Dar Coloseni 1;16 se spune cå cerurile si pâmântul au fost fåcute prin Dumnezeu-Fiul, prin Domnul Isus Christos: “Prin El (Christos) au fost fâcute toate lucrurile care sun în ceruri si pe pâmânt, cele våzute si cele nevåzute.”  La Geneza  1:2, când este descriså “Facerea lumii” se spune “Si Duhul lui Dumnezeu Se misca pe de-asupra apelor”, atestându-se participarea Duhului Sfânt la lucrarea divinå a Creatiei,  Conlucrarea dintre Persoanele Treimi reiese în .  chip limpede din textul de la Isaia  40:10-14.  La v. 10 se spune: “Iatå, vine cu putere si porunceste cu btatul Lui.  La Isaia 53 Christos este “bratul Domnului”, deci Domnul (Dumnezeu- Tatål, opereazå prin Bratul Lui).  Dar la v. 12 se pune o întrebare: “Cine a masurat apele, cine a mâsurat cerurile cu palma? Cine a strâns tårâna pâmântului într-o treime de måsurå? Cine a cântårit muntii cu cântaul si dealurile cu cumpâna? Apoi la v. 13: “Cine a cercetat Duhul Domnului si L-a luminat cu sfaturile  lui?”  Evident, în creatiune au fost la lucru Dumnezeu, Brstul Lui si Duhul Lui: intr-um cuvânt, Intreit Unicul Dumnezeu

Facerea omului este opera Intrit Unicului Dumnezeu’  Geneza 2:7 spune cå “Dumnezeu -Tatål a fâcut pe om din tårâna påmântului””  In acelas timp, Coloseni 1:16 spune cå “nimic din ceea ce a fost fâcut, n-a fost fåcut fårå El” deci Christos a fost cu-participant la facerea omului,  In acekas timp Iov soune: “Duhul lui Dumnezeu m-a fâcut si suflarea Celui Atotputernic mi-a dat viatå” (Iov 33:4).

Crucificare Domnului Isus a reprezentat voia Tatålui: “Domnul a gåsit cu cle så-l zdrobeascå prin suferintå” (Isaia 53:10);  Dumnezeu-Fiul a primit ca bunå voia Tatålui.  “Totusi, faca-se nu voia Mea ci voia Ta”.  Evrei 9:14 atestå cå “Hristos, prin Duhul cel Vesnic S-a adus pe Sine ca jertfå fårå patå lui Dumnezeu.” Ce minunat a lcrat Sumnezeirea ca så ne ofere în Domnul Isus Christos Jertfa salvatoare!.

    Si Invierea este opera Treimii Divine. La Fapte 2:24 citim cå “pe Christos, Dumnezeu (Tatål) L-a înviat din morti, dslegându-I legåturile mortii.”  In acelas timp, Domnul Isus, Dumnezeu-Fiul, spune la Ioan 1o:17-18 :  “Nimeni nu-Mi ia viata cu sila ci o dau de la Mine Insumi; am putere s-o dau si am putere s-o iau iar iaråsi.”  Iar “Duhul Sfinteniei a dovedit cu putere cå Christos era Fiul lui Dumnezeu, prin învierea mortilor” (Romani 1:4). Sunt multe si atotcuprinzåtoare exemple care aratå cå Persoanele Treimii Divine conlucreazå pentru împlinirea unicei voi a lui Dumnezeu.  O exemplificare amplå este preambulul epistolei cåtre Efeseni (Efeseni 1:3-14.

       Preambulul epistolei cåtre Efeseni începe co o doxologie::  “Binecuvântat så fie Dumnezeu, Tatål Domului nostru Isus Christos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântåsi duhovnicesti în Christos.” (v. 3).  Sunt apoi listate binecuvântårile date, în chip specific de Dumnezeu Tatål, de Domnul Isus Christos, de Duhul Sfânt. Iata, dar binecuvântårile primite de la Dumnezeu Tatål:  * alegerea imainte de întemeierea lumii ca så fim sfinti;  *rânduirea mai dinainte în dragoste potrivit cu buna plåcere a voiei Sale (ca manifestare a suveranitåtii lui Dumnezeu.   Rezultatul:  “Så slujim de laudå harului Såu.”  (v. 4-6).   Sunt apoi prezentate uimitoarele, måretele binecuvantåri venite prin Christos:  *  rascumpararea , iertarea påcatelor , *bogåtiile harului Såu,  * revelarea tainei voii lui Dumnezeu, * unirea cu Christos,  *vesnica mostenire.  Rezultatul: “Sâ slujim de laudå slavei Sale (v. 7-12) 

Binecuvântarea Duhului Sfânt  înseamnâ * pecetluirea celor ce au crezut în Isus.  Pecetia Duhului Sfânt este semnul divin al apartnentei lui Dumnezeu si * arvuna mostenirii pe care o da dumnezeu celor rascumpårati prin Christos .  Rezulatul: spre lauda slavei Sale (v. 12); v. 13 si 14.  Mântuirea lui Dumnezeu este opera armonioasa a Treimii Divine,  Ce incurajaor så stim cå mântuitii prin Christos slujesc de laudå Intreit Unicului Dumnezeu.

Serban Constantinescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

te

Dovezi cu privire la Doctrina Treimii (NT).

9 12 2008

Noul Testament adânceste si accentueazå mai puternic doctrina Sfintei Treimi, întrucât relatårile nou-testamentale au ca punct central Persona si lucraerea Domnului Isus Christos, Dumnezeu-Adevårat si Om adevårat, din vesnicie Fiul lui Dumnezeu.  Vom urmåri în Noul Testament cåteva directii de cåpetenie sub care putem întelege si este dezvoltatå doctrina Sfintei Treimi:  a.  Numele lui Dumnezeu   b.  Atributele lui Dumnezeu   c.  Lucrårile lui Dumnezeu      d,  Inchinarea cåtre Dumnezeu.

a.  Numele lui Dumnezeu

Tatål este numit Dumnezeu:  Tatål nostru care estei în ceruri, sfinteascå-Se Numele Tåu…Câci a Ta este Impåråtia si piterea si slava, ìn veci, Amin (Matei 6:9,13)

Fiul (Christos) este numit Dumnezeu: La început ers Cuvântul si Cuvântul era cu Dumnezeu si Cuvântul era Dumnezeu (Ioan  1:1); Din el (Israel) a iesit, dupå  trup Christosul, care este Dumnezeu,binecuvântat în veci (Romani 9:5);  Asteptând fericita noastrå nådejde si aråtarea slavei Marelui nostru Dumnezeu si Mântuitor, Isus Christos. (Tit 2:13;  El (Christos) este Dumnezeul Adevårat si viata vesnicå (1 Ioan 5:20).

Duhul Sfânt este numit Dumnezeu     “Anania, pentru ce ti-a umplut Satana inima ca så minti pe Duhul Sfânt? N-ai mintit pe oameni ci pe Dumnezeu (Fapte 5:3-9); Cåci Domnul este Duhul si unde este Duhul Domnului este libertate.  (2 Corinteni 3:17).

    Marea însårcinare, datå de Domnul Isus Christos ucenicilor înainte de înåltarea Lui la cer subliniazå doctrina Treimii.  El a spus: “Duceti-va si faceti ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatålui si al Fiului si al Duhului Sfânt.

    La Matei 3:16-17. este limpede ca atunci când Domnul nostru a fost botezat de Ioan Botezåtorul, au participat toate Persoanele Treimii Divine. 

b.   Atributele lui Dumnezeu sunt specifice fiecårei Persoane a Treimii Divine.  Dumnezeu este vesnic, dar fiecare Persoanå a Sfintei Treimi este vesnicå.    La Psalmul 9o: 2, în Psalmul lui Moise, autorul adresându-se lui Dumnezeu-Tatål Ii spune: “Din vesnicie în vesnicie, Tu esti Dumnezeu!”  Despre Domnul Isus Christos (Dumnezeu-Fiul), profetul Mica spune: “Din tine, Beteeme, va iesi Cel ce va domni în Israel si a cårui obârsie este din timpuri stråvechi, din zilele vesniciei   Despre El, la Apoc. 1:8 se spune: “Eu sunt alfa si omega, Cel ce este,   Cel ce era, Cel ce vine, Cel Atoputernic.”  Evrei 9:14 spune despre Dumnezeu Duhul Sfânt cå este vesnic.  “Christos, prin Duhul cel Vesnic S-a adus pe Sine Insusi Jertfå fårå patå lui Dumnezeu.”

    Un alt atribut al dumnezeirii este  omniprezenta.

Fiind prezent oriund, Dumnezeu-Tatål poate så påzeascå, prin credintå pe orice copil al Lui,  de aceea, la  1 Petru 1:5,  li se spune credinciosilor: “Voi sunteti   pazit i   de puterea lui Dumnezeu, prin credintå.”  La rândul Såu, Domnul Isus Christos, Dumnezeu-Fiul le spune ucenicilor la Ioan 14: 23 “Noi vom veni la ei (la cei credinciosi) si vom locui împreunå cu ei”, iar la Matei 18:20 “Cåci acolo unde sunt doisau trei adunati in Numele Meu sunt si Eu în mijlocul lor.”    Dumnezeu-Duhul Sfânt este de asemenea omniprezent.  La Romani 15:19 se aratå cå El era prezent cu Pavel oriunde era trimes så râspândeascå Evanghelia..

     Sunt texte care confirmâ atotputenicia lui Dumnezeu-Tatâl, a Domnului Isus Christos a Duhului Sfânt (Ps. 91:1; 2 Timotei 1:12; Evrei 2:4; sfintenia desavârsitå a Petsoanelor Sfintei Treimi (Apoc, 15:4; Fapte 3:4; Romani 1:4).

   c.  Lucrårile lui Dumnezeu sunt lucrari armonios conlucrate de Treime Divina,  Creatia, Providenta,  Mantuirea,  Planul Vecilor. Invierea si Viata, Slava toate arata ca “Tatål a întemeiat pâmântul si cerurile sunt lucrarea mâinilor Lui (Psalmul 102:25; cå toate au fost create prin Chrisos, atât cele di ceruri cåt si cele de pe pâmânt våzute si nevåzute  (Coloseni 1:16).  Si ce însemnat cå minunea rgenerårii, a nasterii de sus, a nasterii din nou, este lucrarea Duhukui Sf-nt, cum a spus Domnul Isus în convorbirea cu Nicodim (Ioan 3:3-8).

      Sunt multiple alte evidente care subliniaza adevårul câ atat VT cât si NT soun cu toatå claritaea despre Interit Unicul Dumnezeu, despre Dumnezeu-Tatål, despre Dumnezeu – Fiul si despre Dumnezeu Duhul Sfânt

Serban Constantinescu

Dovezi cu privire la Doctrina Treimii (VT)

7 12 2008

Dovezile esentiale cu privire la doctrina Treimii sunt mårturiile Cuvântului lui Dumnezeu sau REVELATIA BIBLICA , revelatia divinå,  Vom începe cu revelatia Vechiului Testament,

Primul verset din Biblie spune:  La început, Dmnezeu a fåcut cerurile si pâmântul. “Dumnezeu” în Geneza 1:1  este redat cu cuvântul Elohim care Il desemneazå pe Creatorul Universului, cu un nume unic exprimat printr-un substantiv cu semnificatie colectivå sau pluralå.  Intr-o exprimare româneascå, am putea spune:  “La început Dumnezeirea a fåcut cerurile si  påmântul.”  Scopul primar al Vechiului Testament a fost era acela de a accentua unicitatea lui Dumnezeu, în contrast cu politeismul lumii pâgâne, relivând, totusi o pluralitate (mai precis o trinitate) de persoane divine, care formeazâ împreunå o Dumnezeire Unicå.

     Psalmul 2  vorbeste despre Dumnezeu – Fiul, pe care Il desemneazå ca pe Unsul (Christosul), pe Fiul si pe Impåratul.  Acest psalm se încheie cu un îndemn la adorare, formulat într-un mod deosebit de miscåtor: “Sarutati-L pe Fiul ca så nu se mânie!”.   Vesetul 7 din acest psalm se redå un fragment dintr-o convorbire a Tatålui cu Fiul,  “Tu esti Fiul Meu, astâzi Te-am nåscut”.  Ca Dumnezeu, Fiul este fårâ început, dar El este în mod etern generat din Tatål, ca Dumnezeu Fiul, care împlineste în chip desåvârsit voia Tatålui, fapt pentru care Dumnezeu Isi gåseste toatå plâcerea în El,

       Aråtarile lui Dumnezeu-Fiul înainte de întrupare sunt descrise în Vechiul Testament cu expresia “Ingerul Domnului”.  Erau, în fapt, teofanii, sau mai specific, christofanii.   La Geneza 16:7-13, Ingerul Domnului îi apare lui Agar. A gåsit-o lângå un izvor de apâ din desert, pe drumul care suce la Sur. El i-a zis:  “Agar, roaba Sarei, de unde vii si unde te duc?  Ea araspuns:  “Fug de fatza ståoânei mele, Sarai.  Ingerul Domnului i-a zis: Intoarce-te la ståpâna ta si supune-te sub mâna ei.  Iti voi înmulti foarte mult sâmânta si ea va fi atât de mare la  numër, cå nu va pute fi mâsuatå.   La Geneza 22:15-18, Ingerul Domnului apare cånd Avraam îl aducea jertfå pe Isaac.  Ce frumoaså încheiere a episodului: Ingerul Domnului îl cheamå pe Avraam din ceruri su-i spune: “Pe Mine însumi zice Domnul, pentru câ ai fåcut lucrul aceste si n-ai crutat pe fiul tåu, pe singurul tåu fiu, de aceea te voi binecuvânta foarte mult si-ti voi inmulti foarte mult sâmânta.”

    La Geneza 31:11-13 Ingerul Domnului Se recomandâ pe Sine “Eu sunt Dumnezeul din Betel”.  La Judecåtori 6:11, Ingerul Domnului se manifestå ca o Persoanå care face oarte din Dumnezeire.  Aceastå Dumnezeire este subliniatå si la Judecåtori 2:1-5.  “El a zis: Eu v-am scos din Egipt, v-am dus  în ttara aceasta si v-am spus: Niciodatå nu voi rupe legâmântul Meu cu voi.”   

    La Isaia 6:3  repetara de trei ori a cuvântului “sfânt”.  Un Singur Dumnezeu dar tri persoane dumnezeiesti reies si din 2 Samuel 23:2-3.  La Eclesiastul 12:1 este versetul:  “Adu-ti aminte de Fâcåtorul Tåu”  termenul original folosit era Elohim – formå colectivå, care atestå unicitatea Dumnezeirii, manifestå în cele Trei Perspane Divine: Tatål,  F iul si Duhul Sfânt.  Duhul Sfânt este mentionat la Geeza 1:  “Si Duhul lui Dumnezeu plutea pe de-asupra  apelor”.

     Da.  Vechiul Tetament atestå clar, explicit câ exista un INTREIT – UNIC DUMNEZEU,  Noul Testament , vom vedea, cu ajutorul Domnului, atesta acelas adevar.

 

Serban Constantinescu