Treimea Divinå – Tråsåturi Distinctive

24 11 2008

Deosebirile interne sunt deosebiri de functinalitate, nu de actiuni marcate în timp.  Tatål este autorul planului de  mântuire, Fiul este executorul planului de mântuire, Duhul Sfânt este desfåsuråtorul planului de mântuire.  Personele Treimii Divine lucreazå realizarea acestui plan.  Tatål alege, Fiul rascumpårå, Duhul Sfânt sfinteste. Deosebirile interne se referå la modul de subsitentå în natura divinå si de corelare diferentiatå cu creatia, prin conlucrare la transpunerea unui plan unic, de sorginte dumnezeiascå unicå. Distinctiile externe se referå la modul de revelatie al persoanelor divine în Univers: Tatål Il trimete pe Fiul în lume, Duhul instrumenteazå conceptia supra-naturalå a Fiului, Fiul se dezbracå pe Sine Insusi de slavå si se Intrupeazå.  La Cruce gustå mortea Cel Nenuritor, care Isi încredinteazå duhul în mâna Tatålui, iar Duhul Sfânt pune în gura Råstignitului cuvintele profetice, scrise de david sun inspiratia Duhului Sfânt în Psalmul 22.

Lucrårile lui Dumnezeu-Tatål sunt: Creatia Universului, Påstrarea în existentå, Providenta, Cârmuirea.   

Lucrårile Fiului: Pariciparea la Creatie,  Jertfa mântuitoare si învierea spirtualå si în trup, Judecata

Lucrarile Duhului Sfânt: Inspirarea Sfintelor Scripturi, Sfintenia, aplicarea lucrårii de mântuire la inimile si vietile celor alesi de Tatål si rânduiti så fie ai Domnului Isus Cristos

 : Adevårul cu privire la Sfånta Treime este întemeiat pe Cuvântul lui Fumnezeu si este esential pentru întelegerea crestinismului autentic.

Serban Constantinescu

Treimea Divinå: Concept, Consecinte, Dovezi (Evrei 1:1-4)

21 11 2008

 

 

Adev@rul biblic despre treimea divinå este de o importantå esentialâ, de aceea, ne-am propus så schitâm câteva gânduri cu privire la acest adevår.  In acest context sunt douå extreme care trebuesc evitate, si anume: politeismul si unitarianismul.  Biblia nu învatå politeimul, (nici chiar tri-teismul} si nici unitarismul potrivit cåruia Dumnezeul adevårat este unul, dar nu prin manifestarea a trei persoabe divine.  Biblia sustine concepul  monoteistea mentioneazå câ Unicul Dumnezeu existå în trei distictii sau subsistente si anume: Dumnezeu-Tatål, Dumnezeu-Fiul si Dumnezeu-Duhul Sfânt. Fiecare Persoanâ a Treimii Divine posedå aceeasi esentâ divinå, exercitå aceeasi voie divinå, posedå toate atributele specifice Dumnezeirii, dar fiecare dintre cele trei Persoane care alcåtuiesc Trinitatea are anumite trâsåturi sau caracteristici distinctive.

    Dumnezeirea, Unicul Dumnezeu, este înteleaså incomplet, în afara conceptului de Treime Divinâ.  Fiecare Persoanâ a Treimii Divine este Dumnezeu, împreunâ cu celelate Persoane Dumnezeesti.  Si, totusi între Dumnezeu-Tatå si Dumnezeu Fiul este corelatia dintre paternitate si filiatie, iar Duhul Sfânt este într- o conditie de “purcedere”.

 Serban Constanrinescu

 

Laudå Intreit Unicului Dumnezeu

9 11 2008

Laudå Intreit Unicului Dumnezeu

Intreit Unic Dumnezeu,

Slåvit så fii acum si-n veci!

Rascumpårat, poporul Tåu

Te laudå, cåci vrednic esti!

 

Atotputernic Creator,

Tu, Tatå Scump si adorat,

Tu, neschimbat, Tu, Infinit

Ca Dragoste Te-ai revelat

 

Te-ai revelat în Fiul Tåu,

El, jertfa arderii de tot,

El, Dumnezeul Intrupat

Si Mielul care-a fost junghiat.

 

Prin sânge ne-a råscumpårat

Si vina noastrå a purtat

Ca noi så fim în veci ai Tåi.

Inchinåtori cu-adevårat,

 

Iluminati prin Sfântul Duh

De-apururi locuind în noi,

Te contemplåm de pe pâmânt

Pan’ ne-oi råpi în cerul sfânt.

 

Cu laude ne închnåm,

Intreit Unic Dumnezeu,

Si fericiti noi vom cânta,

Slåvitå, måretia Ta!

       de Serban Constantinescu

www.contracurentului.com

9 11 2008

In måsura în care postårile Dvs. se asociazå cu profilul site-ului nostru, si în måsura în care postårile noastre pot fi utile grupului de oameni pe care îi aveti  în vedere, nu våd de ce nu am putea colabora.  Reamintesc titlul blogului nostru: He is able.  Da! Scumpul nostru Mântuitor este deplin în stare så schimble vietile, sâ dea iertarea påcatelor, birunta asupra pâcatului si acces la slava vesnicå, påcåtosilor care cred în Domnul Isus Christos.

Cu dragoste în El,

Serban Constantinescu