Harul mântuitor (Tit 2:11-14)

30 07 2008

Eoistola lui Pavel cåtre Timotei este o scrisoare scurtå dar cuprinde adevåruri profunde.  Paragraful mentionat în titlu începe cu descrirea harului mântuitor. El este “harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire la toti oamenii”.  Aceastå scurtå enuntare Il desemneazå pe Dumnezeu ca fiind Originatorul mântuirii si pe om ca fiind primitorul mântuirii,  Totodatå, enuntarea pune în evidentå o tråsåturå esentialå a mântuirii lui Dumnezeu: ea este prin har.  Harul lui Dumnezeu a fost revelat în Domnul Isus Cristos, Fiul iubit al Tatålui.  El, Fiul cel Vesnic al lui Dumnezeu S -a  întrupat si, dupå ce a tråit o viatå perfect sfântå, a murit pe Cruce, ca Inlocuitor al påcåtosilor.  Prin har, când pâcåtosii cred în El, au iertarea deplinå a tuturor pâcatelor, sunt îndreptåtiti în Cristos, copii ai lui Dumnezeu si au vaiata vesnicå, devin prib Cristos mostenitori ai cerului.  Sângele Domnului Isus este deplin eficace,  dragostea Lui, reflectare a dragostei lui Dumnezeu este fårå platå, nebazatå pe merite omenesti.  Ferice de   omul care, în temeiul Cuvântului lui Dumnezeu, poate spune:  “Isus este Mântuitorul meu!”    Enuntul din v. 11 specificå înså cå “harul lui Dumnezeu aduce mântuire pentru toti oamenii”.  Afirmatia ne ajutå så întelegem cât de largå, cât de cuprinzåtoare este mântuirea lui Dumnezeu, datå prin Domnul Isus Cristos.  Ea include toate categoriile de oameni: evrei sau neamuri, oameni de toate vârstele, din toate rasele, din toate clasele sociale, si oameni educati si oameni ne-educari, si båtrâni si tineri, copii, femei si bårbari, såraci sau bogati.  Prin Cristos, prin credintå, prin har ei au a måntuire deplinå, vesnicå, datå în dar, o datå pentru totdeauna.

       In continuare, paragaful din Tit 2 descrie o lucrare a haruluu, Harul “ne învatå s-o rupem cu pâgânåtatea si cu pofele lumesti si så tråim în veacul de acum cu dreptate, cumpåtare si evalvie” (v. 12)  Cu alte cuvinte, harul ne învatå sfintirea.  Cei ce Il au pe Cristos, au rupt-o cu pâgâbåtatea: ei au un model strålucit de viatå, cel al Mântuitorului lor viu.  “Viata nouå då El,    Oricui crede-n Jertfs Lui: spune un imn crestin.

     Dar în Cristos avem si  nådejde.  Apostolul Pavel o numeste “feicita noastrå nådejede.   In ce constå ea? Asteptåm aråtarea gloriei “Marelui nostru Dumnezeu si Mântuitor Isus Cristps”.  El vine iar si va råpi în slavâ Biserica Lui,

     Mântuirea prin har acopera trecutul, prezentu si viitorul credinciosul, da, viitorul vesnic al celor mântuiti prin CrRistos

Advertisement