Cristos este totul în toti (Coloseni 3:11)

7 07 2008

Scurta propozitiune din titlu cuprinde mari adevåruri, exprimate foate concis:  a.  Cristos este totul;   b.  Cristos este în toti.

in contextul epistolei lui Pavel cåtre Coloseni, putem întelege cå în noua creatiune bazatå pe moartea si învierea Domnului Isus Cristos, deosebirile etnice, sociale, culturale – n-au împortantå.  Singurul care are importantå este Cristos. Numai Cristos este în acelas timp si centrul si circomferinta vietii crestine.  Cele trei cuvinte: “Cristos este totul”  exprimå esenta si substanta crestinismului.

     O întelegere a lucrurilor privind relatia cu Dumnezeu care l pune în centru pe Domnul Isus Cristos oferå singura viziune consecventå cu adevårul biblic despre Intreit Unicul Dumnezeu.   Când spunem cå Domnul Isus Cristos este deplin necesar si absolut de ajuns pentru mântuire, pentru o viatå sfântå, pentru mergerea în cer, întelegem cå ne referim, împreunå cu El, la întreaga Treime Divinâ, pentru câ Cristosul care este totul este în perfectå unitate si armonie cu Dumnezeu-Tatål si cu Duhul Sfânt.  Intre noi, credinciosii, pot fi multe difernte, dar. Laudat så fie Domnul,  Cel ce este totul este Cristos!  Dacå Cristos este totul, noi cu pretentile noastre, cu deosebirile si chichitele noastre nu suntem nimic. Acesta este temeiul unitåtii indestructibile a credinciosilor: Cristos este totul.

    Al doilea gând este:  Cristos este în toti!  O precizare: nu în toti fårå exceptie, ci în toti fårå distinctie.    Cine sunt acesti “toti fårå distinctie”?  Sunt cei de care spune Aposolul Ioan în cap. 1:12:  “Dar tuturor celor ce L-au primit (n. n  pe Cristos) adicå celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul så se facå copii ai lui Dumnezeu”.   Cu alte cuvinte. “toti fårå distinctie sunt toti copiii lui Dumnezeu, care cred în Domnul Isus: fiecare copil al lui Dumnezeu primeste întregul pret al Lui Cristos cel iubit de Tatål. a Celui pe care L-a primit; ca urmare, în ciuda slåbiciunilor, a curiozitåtilor noastre, a unor caracteristici personale, individuale la care am tine foarte mult,  Dumnezeu ne imputå (ne atribuie prin har) nu caracterul primului Adam al Adamului cel cåzut ci caracterul Celui din Urmå Adam, al omului dupå planul lui Dumnezeu, al Domnului Isus Cristos.

   In felul acesta, Cristos în toti înseamnå cå în viata mea de om credincios nu este nimic de înåltat, decât Cristos;  în viata fratilor si surorilor mele, så n-am nimic mai înalt de iubit decår Cristosul primit. aråtat si vestit, decåt Isus, Modelul Desåvârsit pe care tot Epistoa cåtre Coloseni îl desemneazå: Cristos în voi, nådejdea slavei (Col 1:27)!

                                  Serban Constantinescu

Advertisement