Trei triade în Romani 8 – Triada a doua, a suspinelor

22 06 2008

   A doua triadå este prezentatå de versetele  21-27.  Este vorba în acest paragraf de trei suspine, si anume:: a. suspinul firii, “care a fost supuså coruptiei nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, cu nådejdea cå va fi izbåvitå de robia stricåciunii, ca så aibå parte de libertatea gloriei copiilor lui Dumnezeu”; b. suspinul credinciosilor, care au roaadele Duhului Sfânt, dar care asteaptå înfierea, adicå råscumpårarea trupului.  In trupurile de acum – credinciosii încå experimenteazå prezenta påcatului. La venirea Domnului Isus Cristos pentru råpirea Bisericii, ei vor primi trupuri noi, trupuri de slavå si atunci suspinele produse de prezenta påcatului, vor înceta;  c.  suspinul Duhului Sfânt, care locuieste în cei credinciosi pentru cå, tråind în prezenta påcatului, nu stiu cum trebue så se roage,  “Dar Insusi Duhul mijloceste pentru noi cu suspine negråite.”  “El mijloceste pentru sfinti, dupå voia lui Dumnezeu (v. 26 si 27).

     De notat cu privire la primul termen al triadei cå suspinul firii (naturii) cå tragedia cåderii lui Adam a avut ca efect supunerea largå a naturii sub robia coruptiei, a frustrårii, dezordinii si vrajmåsiei.  Creatia asteaptå “ceruri noi si påmânt nou în care va domni neprihånirea” si pânå la acele vremuri “suspinå”.  Stim din cartea Apocalipsei cå acele vremuri vor veni.

      Cu privire la cel de al doilea termen al triadei (suspinul credinciosului, determinat de prezenta påcatului), reamintim scumpa realitate cå în Domnul Isus avem Råscumpårarea (Efeseni 1:7). Råscumpârarea unui mântuit în Domnul Isus este un fapt înplinit; totusi, råscumpârarea trupurilor noastre, desi asiguratå de Domnul Isus, va fi executatå la timpul hotårît de Dumnezeu.  Când? La venirea Mântuitorului så-Si ia acaså Biserica. La FIlipeni 3:20-21 se spune: “Dar cetåtenia noastrå este în ceruri, de unde si asteptåm ca Mântuitor, pe Domnul nostru Isus Cristos. El va schimba trupul stårii noastre smerite si-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are se a-Si supune toate lucrurile”,  Odatå cu noile trupuri, asemânåtoare ce cel al Cristosului slåvit, suspinul produs de prezenta påcatului va înceta.  Va fi atunci bucuria de prezenta aevea a Intreit  Unicului Dumnezeu.  Cele trei elemente ale triadei suspineloe sunt temporare.  Bucuria mântuirii, bucuria cerului, este vesnicå.

Serban Constantinescu