Trei triade în Romani 8 – Triada întâia

21 06 2008

       Romani 8 este considerat unul dintre cele mai binecuvântate capitole din întreaga Scripturå.  Comentând acest capitil, James Montgomery Boice spunea:  “Am caracterizat acest capitol ca fiind “cel mai mare capitol din Biblie” dar an avut rezerve så fac asta, stiind cå autorul inspirator al oricårui capitol din Sf, Scripturå este Duhul Sfânt si cå ceea ce då mårime unui text este purtarea luminii conferite de Duhul Sfânt.”   Dacå asa stau lucrurile, putem spune cå Romani 8 este un capitol purtåtor de multa luminå si, ca atare, este, int-adevår- un capitol mare.

     S-au descifrat în Romani 8 trei triade.  (O triadå este o formatie alcåtuitå din trei piese care definesc un obiect, caracterizeazå o valoare sau pun în luminå un adevår).   Cele trei triade identificate în Romani 8 sunt:   a.  triada lui “nicio”     b.  triada “suspinelor”        c.  triada “tuturor lucrurilor.  Reamintim câ unii comentatori ai Scripturii  definesc Romani 8 ca fiind “Imnul måret al sigurantei mântuirii:”  Cu alte cuvinte, Romani 8 accentueazå siguranta deplinå si vesnicå oferitå de Dumnezeu, prin Domnul Isus,Mântuitorul pâcåtosilor.

     Triada lui “nicio”      Am spus cå prima triadå este triada lui “nicio”.  V. 1 începe cu propozitiunea: Acum dar, nu este nicio osândire (condamnare) pentru cei ce sunt în Cristos Isus.”   De ce? Condamnarea a luat-o asupra Lui, Isus, Inlocuitorul påcåtosilor, când a “purtat pâcatele noastre în trupul Lui. pe lemn”.  Al doilea element al triadei este nicio acuzatie.  “Dacå Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastrå?” (v. 31),  :”Cine va ridica pârå (acuzatie) împotriva alesilor lui Dumnezeu. Dumnezeu este Acela care îi socoteste neprihåniti” (v. 33),  Credinciosul, socotit neprihânit este invulnerabl la vreo acuzatie: Dumnezeu îl socoteste drept, deci: nicio acuzatie.

    Al treilea element  al primei triade este nicio despårtite.  Iatå ce se scrie la v. 35:  “Cine ne va despårti pe noi de dragostea kui Cristos? Necazul sau strâmtorarea sau foametea, sau lipsa de îmbråcâminte, sau primejdia sau sabia?…..Sunt încredintat cå nici moartea, nici viata, nici îngerii, nici ståpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înåltimea, nici adâncimea nicio altå fåpturå nu vor fi în stare så ne despartå de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Cristos, Domnul nostru  Concluzia: Nicio despårtire de dragostea mântuitoare a Domnului Isus.

     Nicio condamnare, nicio acuzatie, nicio despårtire pentru mântuitii prin Domnul Isus: despre asta ne spune prima triadå din Romani 8

Serban Constantimescu