Mântuirea vine de la Domnul (Iona 2:9)

18 06 2008

  Acest verset contine o cuprinzåtoare lectie de teologie, incluså în rugåciunea rostitå de Iona, din pântecele pestelui. Ne putem pune, în mod legitim întrebarea: Ce sens are cuvântul “mântuire”, in contextul Sfintelor Scripturi?  Råspuns:  Sensul cel mai cuprinzåtor, poate fi acesta: Mântuirea este råspunsul lui Dumnezeu la conditia de påcåtos pierdut a omului.  Råspunsul este cå Dumnezeu a dat oamenilor un Mântuitor, în persoana si lucrarea Domnului Isus Cristos.  Nu existå mântuire fårå Isus, mai mult. mântuirea este numai în Domnul Isus.  La Faptele Apostolilor 4:12 este scris: “In nimeni altul nu este mântuire, cåci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor prin care trebue så fim mântuiti:.

     Când S-a sacrificat pe Cruce, Domnul Isus Cristos, Cel fårå påcat, a fost Inlocuitorul påcåtosilor. Asa se spune la Isaia 53: “Dar El (Mesia) a fost stråpuns pentru påcatele noastre, zdrobit pentru fårådelegile noastre, pedeapsa care ne då pacea a cazut pete El si prin rånile Lui suntem tåmåduiti” (v. 5).  Cineva, crezånd si luând aceste text ca avand adreså personalå, a citit aceste text astfel:  “Dar el a fost str?puns pentru påcatele mele, zdrobit pentru fårådelegile mele, pedwapsa care îmi då mie pacea a cazut peste El, si prin rånile Lui, eu sunt tåmâduit.”  Orice om are nevoie de Isus, M131ntuitorul, dar numai cine primeste prin credintå aeevårul cå Isus l-a înlocuit pe el/ea pesonal pe cruce este måntuit(å). 

   Sensul restrâns al temenului “mântuire” poate însemna “scåparea dintr-o situatie criticå”.  La 1 Timotei 2:9-15 se spune cå femeia va fi mântuitå prin nastere de fii”. Aici, mântuirea la care se referå Ap. Pavel nu este rezolvarea conditiei de påcåtaoså pierdutå ci eliberarea de o atitudine vestimentarå neadecvata sau de insubordonare (asa reiese din context).

    Revenind la sensul larg al cuvântului mântuire, care reprezintå råspunsul lui Dumnezu la caliatea de påcåtos piersut a omului este de mentionat textul de la EFESENI 2:8-9:  “CåCI PRIN HAR ATI FOST MANTUITI, PRIN CREDINTA; SI ACEASTA NU VINE DE LA VOI, CI ESTE DARUL LUI DUMNEZEU.  NU PRIN FAPTE, CA SA NU SE LAUDE NIMENI.”  Acest paragraf dezvåluie patru parametri importanti ai mântuirii lui Dumnezeu;   metoda måntuirii (numai harul –  indurarea nemeriatå a Lui, oferitå påcåtosilor);  instrumentalitatea mântuirii (numai credinta) – primirea personalå a Jertfei si a efctelor eiharul si credinta au ca obectt pe cel prin care au venit harul si adevårul, Domnul Isus Cristos.  Cu alte cuvinte Obiectul credintei mântuitoare – numai Cristos!  Expresia ‘NU prin fapte ca så nu se laude nimeni”, eliminå de la lauda deneratå de mântuire pe oameni rezultånd cå efectul mântuirii este  -Gloria cuvenitå numai lui Dumnezeu.  Iatå patru “numai” specifice evangheliei harului suveran al lui Sumnezeu.

Serban Constantinescu