2. Definirea “harului”

30 10 2007

       Ioan 1:14 spune cå “harul si adevårul au venit prin Isus Cristos.  Tinând seama de lucrarea Domnului Isus Cristos putem înteleeg cå “harul este iubirea lui Dumnezeu acordatå omului total decåzut si vrednic de pierzare, datoritå Jertfei de la cruce a Mântuitorului påcåtosilor, a Celui prin care au venit harul si adevårul. Harul si Persoana slåvitå a Domnului Isus Cristos sunt de neseparat.  La 1 Petru 5:10 se spune cå “Dumnezeul oricårui har a chemat (pe cei credinciosi) în Cristos, la gloria Lui vesnicå. El îi va desåvårsi, le va da puetre si ìi va face necliniti.

   Cu alte cuvinte harul nu ìnseamnå doar iertarea påcatelor ci înseamnå chemare eficienta la slava vesnicå; în cålåtoria pe påmânt harul înseamnå desåvårsire (pe calea sfintirii pozitionale si pri sfintirea progresivå a umblårii) si prezervare si perseverentå, lucrate prin întårire si cåpåtarea unui caracter de neclintit. Tråirea prin har este o tråsåturå de seamå a crestinismului autentic.   Doresc un asemenea har cititorilor acestui mesaj.

    


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: