2. Definirea “harului”

30 10 2007

       Ioan 1:14 spune cå “harul si adevårul au venit prin Isus Cristos.  Tinând seama de lucrarea Domnului Isus Cristos putem înteleeg cå “harul este iubirea lui Dumnezeu acordatå omului total decåzut si vrednic de pierzare, datoritå Jertfei de la cruce a Mântuitorului påcåtosilor, a Celui prin care au venit harul si adevårul. Harul si Persoana slåvitå a Domnului Isus Cristos sunt de neseparat.  La 1 Petru 5:10 se spune cå “Dumnezeul oricårui har a chemat (pe cei credinciosi) în Cristos, la gloria Lui vesnicå. El îi va desåvårsi, le va da puetre si ìi va face necliniti.

   Cu alte cuvinte harul nu ìnseamnå doar iertarea påcatelor ci înseamnå chemare eficienta la slava vesnicå; în cålåtoria pe påmânt harul înseamnå desåvårsire (pe calea sfintirii pozitionale si pri sfintirea progresivå a umblårii) si prezervare si perseverentå, lucrate prin întårire si cåpåtarea unui caracter de neclintit. Tråirea prin har este o tråsåturå de seamå a crestinismului autentic.   Doresc un asemenea har cititorilor acestui mesaj.

    

Cugetåri

30 10 2007

Când legeni pe genunchi gândul påcatului, faci så creascå în poala ta uriasi.  Gândurile bune sunt oaspeti bine primiti. Ele trebuie så fie gåzduite cu multå plåcere, adåpostite cu grijå, cultivate. Ele sunt ca mireasma trandafirului: au un parfum atrågåtor, care împodobeste glastra amintirii.  Gândurile bune sunt såmânta a faptelor bune.  Gândurile sfinte sunt seminte roditoare ale unei vieti sfinte.  Ce potrivit pentru un credincios este textul limpede formulat de Apostolul Pavel: “Noi råsturnåm Izvodirile mintii si orice înåltime care se ridicå împotriva lui Dumnezeu, si orice gånd îl facem rob ascultårii de Cristos.”

     Ce gândesti, aceea esti.  Cum gândesti, asa traiesti!

     

Harul lui Dumnezeu (Rom. 5:15-21)

3 10 2007

Cuvântul “har” este în mod frecvent pe buzele  celor credinciosi: se gåseste în Biblie de 168 ori, din care de 125 ori în Noul Testament. Cuvântul “har” are nare însemnåtate pentru mintea crestinului, pentru inima lui si pentru viata lui. In V> Testament, har înseamnå condescendenta unuia mai mare la unul mai mic,  In Noul Testament, “har”-ul are o semnificatie mult mai adâncå. In Noul Testament harul nu vine de la “unul mai mare”, ci de la Cel Suprem, iar Cel Suprem este Domnul Dumnezeu. Cu  alte cuvine, în acceptiunea Nou Testamentalå, harul are obârsie si caracter divin.   In 1 Petru 5 Dumnezeu-Tatål este numit “Dumnezeul oricårui har” iar la Ioan 1:14 se spune despre Domnul Isus Cristos cå “a locuit printre noi piln de har si de adevår.”  Textul de la Evrei 10:14 Il prezintå pe Duhul Sfânt drept “Duhul harului”.  Este limpede: Interit Unica Dumnezeire este Dumnezeirea harului.  Omul pâcåtos poate avea acces la harul lui Dumnezeu numai prin bunåvointa lui Dumnezeu-Tatål, Domnului Isus, Fiul lui Dumnezeu si a Duhului Sfânt.  Harul reprezintå o favoare infinitå si nemeritatå a lui DUmnezeu cåtre påcåtosi, în temeiul jerfei de la cruce a Domnului Isus, care a fost Inlocuirorul pe cruce ai unei mari multimi de påcåtosi, care venind la Domnul Isus, capåtå prin credinta în El iertarea tuturor påcatelor, o viatå nouå curatå si o vesnicie slåvita în raiul lui Dumezeu. “Cea mai dulce vorbå-i harul, Prin Isus Cristos venit.   El de vin” al nostru cuget Pe deplim l-a curåtit”  Ai cunoscut tu, iubite cititor pe Originatorul acesti har infinit?  (1. Introducere)